Apostillestempel på dokumenter

Kontortiden for apostille, er mellom 10.00 og 11.00 hver dag. Innleverte dokumenter blir levert ut samme dag. Det er ikke nødvendig å bestille time. Dokumenter som blir levert etter kl. 11.00, er klar til utlevering neste dag.

Besøksadressen vår er Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss. 

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det ha et apostillestempel. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus er ekte. Dette kalles legalisering. Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen.

Ved å utstede apostille, bekrefter Fylkesmannen:

 1. ektheten av signaturen på det offentlige dokumentet
 2. stillingen som vedkommende har signert i kraft av, og
 3. ektheten av stemplet som er påført det offentlige dokumentet

Det er kun originale dokumenter eller rett kopi bekreftet av notarius publicus som kan apostilleres. For at vi skal kunne påføre apostille er det det helt nødvendig at dokumentet inneholder følgende:

 • navn og signatur på den som har signert dokumentet
 • stillingstittelen til den som har signert dokumentet
 • stemplet til den offentlige myndigheten som har signert dokumentet

Dokument som trenger apostille, kan enten sendes til Fylkesmannen pr post eller leveres inn i resepsjonen. Dokument som sendes pr post, blir normalt behandlet og returnert samme dag som vi mottar det.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Dokumenter som kan apostilleres:

 • Dokumenter frå forvaltningsorgan: fødselsattestar, vigsleattestar, skifte- uskifteattest, vandelsattest, separasjons- og skilsmissebevillingar, utskrift frå grunnboka.
 • Dokumenter frå domstolane
 • Dokumenter frå påtalemakt, politi og lensmann
 • Dokumenter som fylkesmannsembetet har skrive ut sjølv
 • Notarialstadfestingar
 • Vitneinnkallingar frå advokat

Dokument som må bli stadfesta av notarius publicus

 • Dokument som er signerte av privatpersonar eller på vegne av private føretak. For eksempel fullmakter, kontraktar, erklæringar
 • Dokumenter som offentlege føretak har skrive ut, for eksempel interkommunale selskap, statsverksemd
 • Omsetjingar (også frå statsautoriserte translatørar)
 • Dokumenter gitt rett kopi av ei offentleg styresmakt - unnataket er separasjon- eller skilsmissebevillingar vi har skrive ut.

Dokument som IKKJE kan apostilleres

 • Dokument utferda av utanlandske styresmakter
 • Dokument som en norsk utanrikstenestemann har skrive ut
 • Kopier som ikkje er stadfesta av ei norsk offentleg styresmakt

Kontaktinformasjon