Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


16.05.2023

Statsforvalteren godkjenner Ogna som typisk turiststed

Statsforvalteren godkjenner kommunens søknad om å gi forskrift for å regne Ogna som typisk turiststed. Tidsrommet begrenses til perioden 1. april til 10. september.


29.03.2023

Oppvekstkonferansen 2023

Årets Oppvekstkonferanse vil ha tema Utenforskap. 


28.11.2022

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar eige ungdomspanel

Våren 2023 skal panelet vera på plass. Det blir ei fast ordning der eit utval ungdommar skal hjelpa med råd, erfaringar og innspel i arbeidet vårt.


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


01.07.2022

Tidlig innsats og forebyggende arbeid i kommunene

Programmet «Familie for første gang» har skiftet navn til «Sammen på vei».


11.06.2022

Statsborgarseremonien 2022: Her ser du bileta

Rekordmange nye statsborgarar frå 19 rogalandskommunar feira statsborgarskapet sitt i Kuppelhallen i Stavanger i dag. Her finn du bileta. 


07.06.2022

På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.


31.05.2022

Over 400 nye statsborgarar skal feirast

Dei nye statsborgarne i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 11. juni. Dei kjem frå 19 rogalandskommunar. 


04.05.2022

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

8. mai feirer vi friheten. Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet denne dagen hvert år. Da minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet, og hedrer alle krigsveteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag. Siden 1947 har mer enn 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land.


08.04.2022

Ny veileder om innsyn

Sivilombudet har utarbeidet en innsynsguide, basert på deres behandling av innsynssaker. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel