Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


08.01.2024

Kongeparet besøker Rogaland og Agder i mai

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen legger ut på ny fylkestur fra 26. til 30. mai 2024. I Rogaland besøker Kongeparet kommunene Lund, Randaberg og Vindafjord.


05.01.2024

Videosnuttar om kommunal styring og forvalting for politikarar

No kan kommunepolitikarar få ei rask og god opplæring i kommunal styring og forvalting gjennom ei rekkje små videosnuttar. Tema i videoane er mellom anna kommunal planstrategi, plansystemet, kommuneøkonomi, habilitet, by- og tettstadutvikling, folkehelse, ungt utanforskap, boligsosialt arbeid, universell utforming, klimaomstilling, naturmangfold og jordvern. 


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


21.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


16.11.2023

Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  


29.09.2023

Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier

Hva betyr det å være barn i lavinntektsfamilier og hva kan kommunen gjøre for å gi barn i lavinntektsfamilier en stabil bosituasjon? 


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffrey Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


22.09.2023

Erling Dahl jr. utnemnd til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har heidra Erling Dahl jr. med den høgste utmerkinga i Noreg, Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Statsforvaltar Bent Høie stod for utdelinga i Haugesund rådhus i dag. 


27.06.2023

Vinflasker som lysestaker rammes ikke av alkoholreklameforbudet

På generelt grunnlag mener Statsforvalteren at bruk av tomme vinflasker som lysestaker inne på et sjenkested ikke rammes av alkoholreklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel