Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


21.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


16.11.2023

Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  


29.09.2023

Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier

Hva betyr det å være barn i lavinntektsfamilier og hva kan kommunen gjøre for å gi barn i lavinntektsfamilier en stabil bosituasjon? 


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffrey Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


22.09.2023

Erling Dahl jr. utnemnd til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har heidra Erling Dahl jr. med den høgste utmerkinga i Noreg, Ridder 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. Statsforvaltar Bent Høie stod for utdelinga i Haugesund rådhus i dag. 


27.06.2023

Vinflasker som lysestaker rammes ikke av alkoholreklameforbudet

På generelt grunnlag mener Statsforvalteren at bruk av tomme vinflasker som lysestaker inne på et sjenkested ikke rammes av alkoholreklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2. 


19.06.2023

Innsyn i og publisering av opplysninger hentet fra matrikkelen

Statsforvalteren i Rogaland mottok våren 2023 flere klagesaker vedrørende innsyn i opplysninger innhentet fra matrikkelen, fra samme kommune. På bakgrunn av ulik praksis i kommunen og spørsmål knyttet til fulltekstpublisering på eInnsyn, ba Statsforvalteren om en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


03.06.2023

Statsborgarseremonien 2023: Her ser du bileta

Statsborgarar frå 17 rogalandskommunar feira statsborgarskapet sitt i Kuppelhallen i Stavanger i dag. Her finn du bileta. 


01.06.2023

Nye statsborgarar frå 16 rogalandskommunar skal feirast

Nye norske statsborgarar i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 3. juni 2023. Dei kjem frå seksten rogalandskommunar.

Det er Statsforvaltaren i Rogaland som arrangerer seremonien årleg. Me markerer at nye medlemmer er tekne opp i det norske fellesskapet. Det er frivillig for nye statsborgarar å delta.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel