Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


04.06.2024

Det nye ungdomspanelet er på plass

– Kva er viktig for at skulehelsetenesta skal vera til hjelp for ungdom? Det var eitt av mange tema det nye ungdomspanelet til Statsforvaltaren i Rogaland tok opp i møtet 23. mai.


16.05.2024, Endra 16.05.2024

Presseinvitasjon: Kongeparet besøker Rogaland 28.–30. mai

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga legg ut på ny fylkestur i mai 2024. I Rogaland går turen til Lund, Randaberg og Vindafjord.


18.04.2024

Velkommen til statsborgerseremoni 1. juni 2024

Nye norske statsborgarar i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 1. juni 2024. 

Det er Statsforvaltaren i Rogaland som arrangerer seremonien årleg. Me markerer at nye medlemmer er tekne opp i det norske fellesskapet. De som blir invitert får ein skriftlig invitasjon. Det er frivillig for nye statsborgarar å delta. 


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


08.01.2024

Kongeparet besøker Rogaland og Agder i mai

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen legger ut på ny fylkestur fra 26. til 30. mai 2024. I Rogaland besøker Kongeparet kommunene Lund, Randaberg og Vindafjord.


05.01.2024

Videosnuttar om kommunal styring og forvalting for politikarar

No kan kommunepolitikarar få ei rask og god opplæring i kommunal styring og forvalting gjennom ei rekkje små videosnuttar. Tema i videoane er mellom anna kommunal planstrategi, plansystemet, kommuneøkonomi, habilitet, by- og tettstadutvikling, folkehelse, ungt utanforskap, boligsosialt arbeid, universell utforming, klimaomstilling, naturmangfold og jordvern. 


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


21.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


16.11.2023

Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  


29.09.2023

Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier

Hva betyr det å være barn i lavinntektsfamilier og hva kan kommunen gjøre for å gi barn i lavinntektsfamilier en stabil bosituasjon? 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel