Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


Endra 09.12.2021

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

06.12.2021

NIM set kommunane sitt ansvar for menneskerettane på dagsorden

Kommunane har gjennom sine lovpålagte oppgåver og tenester ei viktig rolle for å sikre menneskerettane i Noreg. Gjennom ei spørjeundersøking har NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) spurt leiarar i kommune-Noreg om kjennskap til menneskerettane og om hvordan menneskerettane kjem til uttrykk på eit systemnivå. 


03.12.2021

I dag blir FNs internasjonale dag for menneske med nedsett funksjonsevne markert

3. desember. På denne dagen markerer vi retten for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnedsetjing. Vi gjer dette særleg i lys av CRPD, som er FNs konvensjon for rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. 


01.12.2021

Nå kan du følge med på Statsforvalterens julequizkalender

Digitale julekalendre er inn i tiden. Vi har laget vår egen vri, en julequizkalender. Den finner du på våre sosiale medier, Facebook og Instagram. Følger du med på julequizkalenderen er vårt mål at du skal lære noe nytt og interessant, men vi kan ikke love at alt blir like nyttig.  


20.11.2021

Statsborgarseremonien 2021: Her ser du bileta

Nye statsborgarar frå 18 rogalandskommunar feira statsborgarskapet sitt i Kuppelhallen i Stavanger i dag. Her finn du bilete - og talen til statsforvaltar Bent Høie. 


15.11.2021, Endra 18.11.2021

Over 300 nye statsborgarar skal feirast

Dei nye statsborgarne i Rogaland skal feirast i Kuppelhallen i Stavanger laurdag 20. november. Dei kjem frå 18 rogalandskommunar. 


01.11.2021

Bent Høie er på plass som ny statsforvaltar i Rogaland

I dag er Bent Høie på plass og overtar som statsforvaltar i Rogaland.


06.01.2021

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Den offentlige salærsatsen i saker om fri rettshjelp avsluttet i 2021 er kr 1085 ekskl. mva for advokater, og kr. 868 ekskl. mva for tolker som er næringsdrivende


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


10.12.2020, Endra 10.12.2020

Vergegodtgjøring

Du som er oppnevnt verge kan søke om å få godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel