Separasjon og skilsmisse

Oppdatert 22.01.2024

Ektefeller som ønskjer å gå frå kvarandre, kan søkje digitalt om separasjon og skilsmisse. Statsforvaltaren behandlar søknaden.

Ønskjer du å skiljast, må du først søkje om separasjon dersom du og ektefellen din framleis bur saman eller har budd frå kvarandre i mindre enn to år. 

Du kan velje å sende inn søknaden digitalt, eller fylle ut eit papirskjema. Digital søknad hentar automatisk nødvendige opplysningar, og gjer det raskare å fylle ut søknaden. 

Dersom du allereie er skilt eller separert og berre treng dokumentasjon på dette, kan du klikke her for å bestille kopi av løyvet

Vis meir


Publisert 20.01.2022

Har pandemien ført til fleire skilsmisser i Rogaland?

Det korte svaret på det er nei. Når me ser på statistikken er tala på både skilsmisser og separasjonar stabile i Rogaland dei siste fem åra. 


Publisert 07.09.2020

Koronapandemien: Ikkje fleire separasjonssaker enn vanleg i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har dei siste vekene fått fleire spørsmål frå journalistar om koronapandemien har ført til ein auke i talet på separasjonssaker. 


Publisert 26.03.2020

Familievernkontora opnar igjen

I første omgang får familiar som treng det, eit tilbod om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regionar skal vere opne frå i dag.


Publisert 24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.


Publisert 30.01.2019

Færre separasjonar men fleire skilsmisser i 2018

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2018 var 1027. Talet på skilsmisseløyve var 1034.


Publisert 13.04.2018

Separasjons- og skilsmisseløyvingar blir no sendt digitalt

Frå 2018 blir separasjons- og skilsmisseløyvingar gjeve av Fylkesmannen i Rogaland sendt digitalt til alle som har oppretta digital postkasse. 


Publisert 31.01.2018

Separasjonar og skilsmisser i Rogaland

Talet på separasjonsløyve og skilsmisseløyve held seg stabile


Publisert 30.10.2017

Informasjon om endringar i ekteskapslova – kommunale vigsler

Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene).


Publisert 02.02.2017

Oversikt tal på separasjonsløyve og skilsmisseløyve for 2016

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2016 var 1035. Talet på skilsmisseløyve var 891.


Publisert 28.10.2016

Skilsmisse på nett

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan nå søkja om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.