Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Færre separasjonar men fleire skilsmisser i 2018

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2018 var 1027. Talet på skilsmisseløyve var 1034.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 30.01.2019

Fylkesmannen ga 83 fleire skilsmisseløyve i Rogaland i 2018 i forhold til 2017. Talet på separasjonar er derimot gått ned med  67 stykk sidan 2017.

Tabellen under viser tal for løyve som er gitt dei siste 5 åra

År

Separasjonar

Skilsmisser

2014

1107

836

2015

1029

902

2016

1035

891

2017

1094

851

2018

1027

1034

Kontaktpersonar