Kongelege besøk

Kongefamilien gjer ei rekkje offisielle reiser og besøk både i Noreg og i utlandet. Statsforvaltaren har i oppgåve å førebu, gjennomføre og evaluera kongelege besøk i samråd med Det kongelege hoffet. Ansvaret vårt gjeld kongelege reiser og besøk av offisiell karakter her i landet.

Presseprogram og akkreditering

Ein viktig del av oppgåva vår er å leggja til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår når kongefamilien kjem på besøk eller deltek på arrangement. I samråd med hoffet lagar me eit medieopplegg for journalistar og fotografar. Journalistar og redaksjonar som ønskjer å dekkja det kongelege besøket, må akkrediterast. Akkreditering skjer som regel via eit digitalt skjema (eller e-post) på Statsforvaltarens nettsider. Akkrediterte journalistar og fotografar får tilgang til eigne presseområde.

Nokre gonger er det av plassomsyn nødvendig å bruka pressepool eller fotopool. Det vil seia at nokre få av dei akkrediterte får vera til stades, mot at dei deler materialet sitt med andre akkrediterte journalistar og redaksjonar. Når me bruker pool, følgjer me Norsk Presseforbunds poolreglement.

Invitasjonar

Arrangørar som ønskjer å invitera medlemmer av kongefamilien, blir bedne om å senda invitasjonen til Statsforvaltaren i det aktuelle fylket. Dette gjeld arrangement utanfor Oslo. Statsforvaltaren formidlar invitasjonen vidare til hoffet, som saksbehandlar invitasjonen.


Publisert 08.01.2024

Kongeparet besøker Rogaland og Agder i mai

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen legger ut på ny fylkestur fra 26. til 30. mai 2024. I Rogaland besøker Kongeparet kommunene Lund, Randaberg og Vindafjord.


Publisert 23.06.2022

H.K.H. Kronprins Haakon besøker ONS i august

–Det er ei stor ære for oss å ha H.K.H. Kronprins Haakon til stades ved opningsseremonien, seier Leif Johan Sevland, administrerende direktør for ONS Stiftelsen.


Publisert 06.10.2021

Kronprinsen besøker vekstbedrifter i Rogaland

PRESSEINFO: H.K.H. Kronprins Haakon besøker bedrifta AutoStore i Nedre Vats og møter rogalandsbedrifter i Haugesund onsdag 3. november. I tillegg skal Kronprinsen møta 100 jenter på Girl Tech Fest i Haugesund.


Publisert 04.09.2020

Kronprinsen besøker Stavanger

PRESSEINFO: Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars. 17. september er han i Stavanger. 


Publisert 05.10.2018

Kronprinsens SIKT-konferanse blir arrangert i Stavanger

PRESSEINFO: Kronprinsen har invitert unge leiarar og talent til Universitetet i Stavanger 22. og 23. oktober og SIKT-konferansen 2018. Temaet i år er endring.


Publisert 24.08.2018

Kronprinsen kjem til ONS 2018

Måndag 27. august besøker H.K.H. Kronprinsen Stavanger og ONS 2018. Han skal vera til stades under opningsseremonien og skal også besøka fleire av utstillarane. 


Publisert 10.06.2018

Dronninga besøker Skudeneshavn og Avaldsnes 21. juni

PRESSEINFO: Hennar Majestet Dronninga kjem til Karmøy sjøvegen med KS Norge. Etter landgangen skal Dronninga få oppleva både historiske Skudeneshavn, Nordvegen Historiesenter, kongsgardruinen og Vikinggarden.


Publisert 25.05.2018

Kronprinsesse Mette-Marit kjem til Rogaland med Litteraturtoget

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit drar for femte gong på tur med Litteraturtoget – i år går turen frå Kristiansand til Stavanger, 6.-8. juni.


Publisert 13.04.2018

Kongen besøker to rogalandskommunar 17. april

OPPDATERT: Folk i Gjesdal og Bjerkreim kan berre gleda seg. 17. april kjem Hans Majestet Kongen på besøk. Nå er presseprogrammet for besøket klart.


Publisert 27.02.2018

Kronprinsen besøker Karmøy 7. mars

PRESSEINFORMASJON: Kronprinsen besøker store norske bedrifter for å sjå korleis dei jobbar - ikkje minst med tanke på grøn omstilling. 7. mars er det teknologipiloten til Hydro Aluminium og fôrprodusenten BioMar som står på programmet. 


Lenkjer