Abonnèr på nyheiter frå Statsforvaltaren i Rogaland.

Det er lurt å abonnere på nyheiter eller nye artiklar. Her vel du sjølv dei fagområda som interesserer deg.

E-postutsendinga blir handtert av systemet EPiServer, og tenesta lagrar trafikkinformasjon om e-postutsendinga i 14 dagar for å kunne spore feil. Sjølve innhaldet i e-postane blir ikkje lagra. Dersom du melder deg av e-postvarslinga, blir e-postadressa di sletta frå systema våre. Dette gjer du ved å velge "Meld ut" i nedtrekksmenyen i skjemaet under. Les meir om korleis med behandler dine data på https://www.statsforvalteren.no/rogaland/gdpr

Innstillingar for nyheitsvarsel