Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 20.12.2023

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er 1. mars kvart år.

Satsen som blir brukt for å berekne statstilskotet til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og rekneskap er 10. april.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga.

Vis meir

Ansvaret for trossamfunn er flyttet

Fra 1. januar 2021 har Barne- og familiedepartementet (BFD) bestemt at Statsforvalteren i Agder skal overta oppgavene som vårt embete tidligere har hatt på fagområdet tros- og livssynssamfunn.

Alle henvendelser som gjelder trossamfunnsloven må nå rettes til Statsforvalteren i Agder.


Publisert 22.02.2021

Utsatt frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2021

Barne‐ og familiedepartementet har besluttet å forlenge fristen for å kreve statstilskudd etter trossamfunnsloven i 2021 til 9. april 2021, jf. trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Søknad om tilskudd skal sendes digitalt til Statsforvalteren i Agder.