Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


02.05.2024, Endret 06.05.2024

8. mai-markeringer i Rogaland i 2024

Frigjørings- og veterandagen 8. mai er viktig. Vi feirer friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.


26.03.2024

Ny organisering av Fylkesberedskapsrådet i Rogaland

Det var møte i Fylkesberedskapsrådet 13. mars 2024. Hovedtema var ny organisering av rådet. I tillegg var det en gjennomgang av PST sin trusselvurdering for 2024, oppfølgingsplan FylkesROS Rogaland og ny forskrift om kraftrasjonering.


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


31.01.2024

Kommunane har ansvar for å ta vare på matjorda

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og landbruks- og matminister Geir Pollestad har sendt brev til alle kommunestyrepolitikarar i Noreg for å gjere merksam på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å byggje ned mindre matjord.


21.12.2023, Endret 21.12.2023

Kommunetrappa 2023

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sender kvart år ut ei kommuneundersøking for å kartlegga kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Statsforvaltaren har vurdert denne eigenrapporteringa opp mot eigne tilsyn og rangert kommunane i «kommunetrappa».


20.12.2023

Oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i delar av Rogaland og Agder

Eit stormsenter som nå ligg vest for Island, blir gjennom dagen forsterka og legg seg over Sør-Noreg midt på dagen torsdag. 


11.12.2023

Tilskot klimatilpassing

Kommunar og fylkeskommune kan søke om midler til kunnskapsauke om korleis klimaendringane påverkar dei, og til utgreiinger om konkrete tiltak som kan settast i verk for å møte klimaendringane. Søknadsfristen er 15. februar.


11.12.2023

Tilskot klimatilpassing

Kommunar og fylkeskommune kan søke om midler til å auke kunnskapen om korleis klimaendringane påverkar dei, og til utgreiinger om konkrete tiltak som kan settast i verk for å møte klimaendringane. Søknadsfristen er 15. februar.


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffrey Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel