Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


14.09.2023

Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap

Statsforvaltaren har sidan 2008 arrangert ei årleg nettverkssamling for dei som arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i kommunane i Rogaland. I år blir nettverkssamlinga på Boretunet i Klepp kommune torsdag 19. til fredag 20. oktober (lunsj til lunsj).


11.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


27.07.2023

Økt beredskap for utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland

Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et tilsvarende utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland som er i Finnmark.


30.06.2023

FylkesROS for Rogaland er revidert

Omsider har FylkesROSen for Rogaland ifrå 2018 blitt revidert. Det skulle vere ein enkel revisjon, men mykje er skjedd i fylket og i verda sidan 2018, så det tok meir arbeid og tid enn me hadde planlagt.


23.06.2023

Nye aktsemdkart for snøskred

Dei nye aktsemdkarta for snøskred er meir detaljerte enn før, og dei viser også meir omsyn til lokalt klima, skog og skredbane. Dette inneber at nokre stader er aktsemdssona mindre enn i dei gamle karta, og andre stader større. 

 


07.06.2023

Omfattande varslingsprøve på mobilen

Onsdag 14. juni klokka 12.00 skal Nødvarsel på mobil testast i stor skala. Samtidig blir Sivilforsvaret sine tyfonar testa. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
og politiet ber nå folk om å førebu seg på denne omfattande varslingsprøva.


03.05.2023

8. mai-markeringer i Rogaland

8. mai feirer vi friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Hvert år markeres både frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen denne dagen.


21.02.2023

Kunngjøring: Forsvaret rekvirerer øvingsområde i samtlige kommuner i Rogaland

Forsvaret vil i perioden 6. mars – 26. mars 2023, rekvirere områder til gjennomføring av øvelsen «Jøssing». Øvelsen vil berøre alle kommuner i Rogaland.


17.11.2022

Fikk testet beredskapen i stor damøvelse i Sokndal

Mye nedbør, flom- og skredfare som fører til en trussel om dambrudd skapte hodebry for øvingsdeltakerne i «Øvelse Titania 2022» som gikk av stabelen 16. november. Øvelsen gikk på tvers av fylkene Rogaland og Agder, og satte samarbeid og samvirke mellom øvingsetatene på prøve.


14.10.2022

Eigenberedskapsveka 2022

Har du det du treng for å klare deg sjølv i minst 3 døgn dersom vatn og straum plutseleg forsvinn?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel