Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


27.05.2024

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2024

Arbeidet med å sikre barns rettigheter har høy prioritet i regjeringen. Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 


13.05.2024

Kompetanse og tenesteutviklingstilskotet

Tilskotsmidla er tildelt for 2024.


19.04.2024

Fagsamling om startlån

Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til fagsamling om startlån


05.04.2024

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar tilsyn etter dødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

Bakgrunnen er at eit barn døydde under tannbehandling i narkose denne veka. Helsetilsynet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å vurdera vidare tilsyn etter den alvorlege hendinga.


13.03.2024

Informasjonsdag 23. april om Inn på tunet - en nyttig ressurs i lokalsamfunnet

Velkommen til åpen informasjonsdag på Torvholen Gard i Klepp kommune om Inn på tunet - kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. 


26.02.2024

Webinar om bostedsløshet: Om Huset Bergen

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.


26.02.2024

Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.


08.02.2024

Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Statsforvalteren inviterer til nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) 22.05.24.


08.02.2024

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel