Økonomisk rådgjeving

Oppdatert 20.12.2023

Kommunen skal ha tilbod om økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving til innbyggarane sine. Rådgjevingstenesta er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i råd med lov om sosiale tenester. Tenesta er gratis. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar mellom anna å gje opplærings- og kurstilbod til tilsette i kommunane.

Du bør søkje råd så tidleg som mogleg dersom du har problem med gjeld eller det er vanskeleg å betale for utgifter.

Sjølv om du alt mottek tenester frå Nav, kan du likevel ha nytte av å få økonomisk rettleiing. Kanskje har du eigentleg høg nok inntekt til å klare deg sjølv, men opplever likevel at det er vanskeleg å disponere inntekta slik at du greier deg fram til neste utbetaling? I så fall kan du truleg ha nytte av å søkje råd hjå Nav. 

Ta kontakt med det lokale Nav-kontoret om du ønskjer økonomisk rettleiing. Det er gratis, og du treng ikkje sende skriftleg søknad til Nav. Du kan melde frå om behov for rettleiing både munnleg og skriftleg i kontakten med Nav. 

Treng du sosiale tenester frå Nav eller råd om økonomi og gjeld? Les meir på nettsida til Nav.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.01.2022

Sør-Vest politidistrikt er nå i gang med en felles gjeldsordningsnamsmann i hele politidistriktet

En gjeldsordning er for personer som er varig ute av stand til å betale det de skylder. Gjeldsordningen gir innbyggeren mulighet til å betale så mye som mulig av det en skylder til kreditorene i en tidsbegrenset periode.