Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

16.11.2022

Webinar om nærnatur og gå-venlege nærmiljø

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til webinar 30. november for rette merksemda mot nærnatur, folkehelse og arealplanlegging.


01.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

På Tilskuddskonferansen 2023 blir du oppdatert på nasjonale mål og prioriteringer innen helse-,sosial- og barnevernsområdet, og hvilke tilskudd kommunene har mulighet til å søke i denne sammenheng.


27.10.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonane i Rogaland

I Kontrollkommisjonene er det frå 1. januar 2023 fleire ledige verv. Verv som fast legekyndlig medlem, vanlig medlem og pasient – eller pårørandemedlem. Søknadsfristen er 30. november 2022.


26.10.2022

Sluttrapport "Mer velferd med Bolig for velferd?"

Vi har gleden av å lansere sluttrapporten etter arbeidet med «Tiltaksplan Bolig for velferd i Rogaland og Vestland 2018-2021»


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


05.10.2022

Bærekraftsuka 2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer 07-11. november Bærekraftsuka hvor vi fokuserer på FNs bærekraftsmål, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer. 


25.09.2022, Endra 25.09.2022

Utbrot av svært alvorleg fjørfesjukdom på Jæren

Mattilsynet varslar utbrot av den svært alvorlege fjørfesjukdommen Newcastlesjuke (Newcastle disease) i ei verpehønsbesetning i Klepp kommune. Risiko for smitte til menneske er svært låg, og det er trygt å eta egg og fjørfekjøt. 


16.09.2022

Om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.


15.09.2022

Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester

Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer Helse Fonna-kommunane, politidistrikta og regionale kompetansesenter til møte for å bidra til styrking og vidareutvikling av samarbeidet mellom FACT sikkerhet og kommunale tenester og andre.


31.08.2022

Førebygging og behandling av underernæring

Retningslinjene for å førebyggje og behandle underernæring er reviderte


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel