Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


25.09.2023

Tilskuddskonferansen 2024

På Tilskuddskonferansen 2024 blir du oppdatert på nasjonale mål og prioriteringer innen utdanning, helse-,sosial- og barnevernsområdet, og hvilke tilskudd kommunene har mulighet til å søke i denne sammenheng.


19.09.2023

Boligsosial lov

Fra 1.juli trådte Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet i verk. Den stiller krav og forventninger til kommunene både om å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og om å ha oversikt over ulike typer boliger for vanskeligstilte.


11.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


08.09.2023

Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

I bærekraftsuka arrangerer vi webinar om Inn på tunet for å synliggjøre de muligheter gården kan tilby barn og unge. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Tilbudene tilpasses alle nivå og alder. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.


22.08.2023

Har din kommune/verksemd LIS i samfunnsmedisin i ny ordning?

Er de i så fall registrert som utdanningsverksemd i samfunnsmedisin?  


15.08.2023

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag skal sikre mer effektiv og kvalitativt bedre oppfølging og rehabilitering av slagrammede.  


26.06.2023

Smittevernkonferanse

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til smittevernkonferanse for kommunene i Rogaland.


02.06.2023

Utviklingskonferansen 2023

Velkommen til Utviklingskonferansen som i år blir arrangert den 5. september 2023. Det er satt opp et spennende og variert program.


12.05.2023

Universell utforming i sentrum for bærekraftsarbeidet i 2023.

Fokuset i den strategiske satsingen for bærekraftige velferdssamfunn, vil i 2023 være universell utforming.


02.05.2023

Kompetanse og tenesteutviklingstilskot

Tilskotsmidla er tildelte for 2023.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel