Sør-Vest politidistrikt er nå i gang med en felles gjeldsordningsnamsmann i hele politidistriktet

En gjeldsordning er for personer som er varig ute av stand til å betale det de skylder. Gjeldsordningen gir innbyggeren mulighet til å betale så mye som mulig av det en skylder til kreditorene i en tidsbegrenset periode.

Publisert 20.01.2022

Som regel har gjeldsordningen en varighet på fem år. Når perioden med gjeldsordning er over er en som hovedregel gjeldfri, med unntak av gjeld som er sikret med pant i bolig. For mer informasjon om ordningen se i lenke til nav.no.

Når en søker om gjeldsordning er det viktig at søknadskjemaet er vedlagt, signert og utfylt med minimum første og siste side. Dersom dette mangler vil det forsinke saken.

Du kan kontakte Namsmannen som behandler søknader om gjeldsordning på tlf 51684200. I saker som er påbegynte kan saksbehandler kontaktes direkte. 

 

Alle oversendelser av søknader om gjeldsordning skal til:

Namsfogden i Stavanger og Sandnes

v/Gjeldsordningsseksjonen

Postboks 236

4068 Stavanger

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.