Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Oppdatert 26.02.2024

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Si ifra her

Hva kan du si ifra om?

Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Her er noen eksempler på hva andre har klaget på, men husk at du kan si ifra uansett hva det gjelder.

Mo 15 år

Mo, 15 år

“Jeg har det ikke bra i fosterhjemmet mitt. Det er ingen som følger med på hvordan jeg har det”

Synne 12 år

Synne, 12 år

“De ansatte på institusjonen tar fra meg mobilen”

Knut 9 år

Knut, 9 år

“Jeg er mye redd hjemme. Jeg vil at barnevernet skal vite om det, sånn at vi kan få mer hjelp” 

 

Si ifra her

Ofte stilte spørsmål

Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Her er noen eksempler på hva andre har klaget på, men husk at du kan si ifra uansett hva det gjelder. 

 • Barnevernet hører ikke på meg og de spør ikke hvordan jeg har det en gang.
 • Familien min får ikke nok hjelp fra barnevernet. 
 • Jeg har det ikke bra i fosterhjemmet mitt. Det er ingen som følger med på hvordan jeg har det. 
 • Jeg har det ikke bra på barnevernsinstitusjonen og det er ingen som bryr seg om meg.
 • Jeg får ikke være med å bestemme noen ting. 
 • Jeg blir ofte holdt fast av de som jobber her. 
 • Jeg får ikke lov å gå ut når jeg vil»
 • Jeg har fått avslag på oppfølging etter at jeg ble 18 år. Hva gjør jeg?
Si ifra her

Det står i barnevernloven at barn og unge skal få den hjelpen og omsorgen de trenger, når de trenger det. Hvis du ikke får den hjelpen du har rett på, er det viktig å klage, sånn at du kan få det bedre.

Si ifra her

Alle som har kontakt med barnevernet har rett til å klage, uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Du kan alltid snakke med kontaktpersonen din i barnevernet, men vi vet at noen ganger kan det være vanskelig. Da kan du kontakte oss som jobber hos Statsforvalteren.

Du kan også klage selv om du har fylt 18 år. 

Si ifra her

Vi gir også råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mammaer, pappaer, fosterforeldre, barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. 

Klageskjema for voksne

Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin. Vår viktigste oppgave er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss!

Si ifra her

Vi gir også råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mammaer, pappaer, fosterforeldre, barnevernstjenesten og barnevernsinstitusjoner. 

Klageskjema for voksne

Det eneste du trenger å gjøre er å si hva du heter, hvor gammel du er, hvor du bor og mobilnummeret ditt, så tar vi tar kontakt med deg.

Si ifra her
 1. Vi kontakter deg, så vi kan snakke om det du vil klage på. Det kan være mange ulike ting man ikke er fornøyd med. Derfor trenger vi å få vite litt mer om din situasjon sånn at vi kan finne ut hva som er best å gjøre med din sak.
 2. Hvis vi bestemmer at vi skal gjøre noe med saken din, ber vi også om informasjon fra for eksempel barneverntjenesten eller institusjonen der du bor, men vi avtaler dette med deg først.
 3. I noen saker kan vi bestemme at barneverntjenesten eller institusjonen skal gjøre ting annerledes, eller tilby deg en annen type hjelp.
 4. Hvis barnevernet ikke har fulgt reglene, får vi de til å rette opp i det. 
 5. Noen klager gjelder dessverre ting vi ikke kan gjøre noe med. Da hjelper vi deg videre til noen andre som kan hjelpe deg. 

Eksempel på en klagesak

Ola (12) bor på institusjon og vil klage på at han ikke får gå til venner etter skolen. Vi hos Statsforvalteren snakker først med Ola på telefonen. Så snakker vi med institusjonen. Vi undersøker grundig, og finner ut at dette er et brudd på barnevernloven. Ola har rett til å besøke venner, så det er feil av institusjonen å si nei til dette. Dette gir vi beskjed om til institusjonen, sånn at ingen hindrer ham i dette i fremtiden. 

Si ifra her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Alarmtelefonen

Husk! Haster det, så kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111. Det er trygt å ringe dit og det er gratis. De har åpent hele døgnet, alltid.

Lenke til alarmtelefonen

Barn og unges rett til å klage på barnevernet