Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Sist endret 16.01.2024

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.  

  • Statsforvalteren er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer Statsforvalteren flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn.
  • Statsforvalteren er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.
  • Statsforvalteren er regional samordningsmyndighet for staten. Statsforvalteren skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene.
  • Som regjeringens representant i fylket skal Statsforvalteren arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket.
  • Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Statsforvalteren har også oppgaver for Kongehuset. Statsforvalteren er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nytt navn

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen. Det er fortsatt slik at institusjonen og personen har samme navn. På denne siden kan du lese om hvem som er statsforvalter i fylket.  

Velg digital postkasse

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktinformasjon

Statsforvalteren i Agder

Tlf: 37 01 75 00

sfagpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

sfmrpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

sfnopost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Tlf: 69 24 70 00

sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

sfropost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

sftfpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

sftlpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

sfvlpost@statsforvalteren.no

Felles administrasjon

Statsforvalterens fellestjenester leverer administrative tjenester til alle de ti statsforvalterne. I samarbeid med statsforvalterne utvikler og drifter Statsforvalterens fellestjenester også digitale tjenester til publikum. Hovedkontoret er i Arendal, mens de fleste medarbeiderne våre har kontor samlokalisert med Statsforvalteren.