Offentlig postjournal

Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter.

Publisert 04.12.2015, Sist endret 20.12.2023

Statsforvalteren fører postjournal etter reglene i arkivloven. Både dokument til eller fra offentlige virksomheter og dokument til eller fra privatpersoner registreres i postjournalen. Også e-poster og andre typer meldinger registreres i postjournalen. Det er ikke mulig for deg som avsender å be om at et dokument ikke skal registreres i postjournalen, men vi gir ikke innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

eInnsyn

eInnsyn er en felles tjeneste som Statsforvalteren og flere andre offentlige etater bruker til å publisere postjournalene våre på internett. Postjournalene blir samlet i en felles database, og innholdet i denne blir gjort søkbart for omverdenen. I eInnsyn kan du søke opp og lese fulltekstdokument. Du kan også be om innsyn i offentlige dokument som ikke er publisert. Når du ber om innsyn i et dokument som ikke er publisert i fulltekst, blir bestillingen sendt til den statsforvalteren som er ansvarlig for journaloppføringa. Du får svar direkte fra Statsforvalteren.

eInnsyn kan brukes anonymt. Alt du trenger er en e-postadresse som dokumentene skal sendes til. Du kan også be om innsyn på andre måter enn gjennom eInnsyn. Du kan fremme et innsynskrav både skriftlig og muntlig.

Personvern

Statsforvalteren har ansvar for at taushetsbelagte opplysninger ikke offentliggjøres. Personnavn skal ikke være søkbare etter å ha vært publisert i eInnsyn i mer enn 12 måneder. Det betyr at dersom du søker på personnavn i eInnsyn, vil du kun få treff de første 12 månedene etter publiseringsdato for oppføringer som inneholder navnet du søker på. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Lenker