Statsforvalterne

  • Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen. Det er fortsatt slik at institusjonen og personen har samme navn.
  • Den enkelte statsforvalter utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 6 år. Perioden kan forlenges én gang.
  • Fra 2019 er det 10 statsforvaltere.
Publisert 04.07.2016, Sist endret 28.01.2022

Statsforvalter i Agder:
Gina Elisabeth Lund (59) er statsforvalter i Agder fra januar 2022. Lund er utdannet jurist, og kom fra stillingen som spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet ved den norske ambassaden i New Dehli. Lund har 20 års erfaring fra offentlig forvaltning og omfattende ledererfaring fra privat næringsliv, organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv. Hun har jobbet i flere ulike departementer, både som byråkrat og politiker, blant annet som statssekretær i daværende Arbeidsdepartementet (2009-2013). 

Statsforvalter i Vestland:
Lars Sponheim (født 1957) er statsforvalter i Vestland fra januar 2019. I perioden 2009–2019 var han fylkesmann i Hordaland. Sponheim var leder av partiet Venstre i 14 år og stortingsrepresentant for Hordaland. Han var nærings- og handelsminister 1997–2000 og landbruksminister i perioden 2001–2005. Sponheim er utdannet landbruksøkonom.  

Statsforvalter i Møre og Romsdal:
Else-May Norderhus (født 1973) er statsforvalter i Møre og Romsdal fra oktober 2021. Norderhus (tidlegare Botten) var i perioden 2009 - 2021 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Hun har hatt verv i Arbeiderpartiet, ulike styreverv og har også vært leder for studieforbundet AOF i Møre og Romsdal. Norderhus har gjennomført studier ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Vestfold. 

Statsforvalter i Nordland:
Tom Cato Karlsen (født 1974) er statsforvalter i Nordland fra januar 2019. Karlsen kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø.  Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen FrP. Karlsen utdannet seg som lege ved Semmelweiss University i Budapest, Ungarn. Karlsen er dessuten i ferd med å avslutte MBA-studiet (Master of Business Administration) ved Handelshøgskolen i Bodø. Karlsens yrkeserfaring er utover det politiske arbeidet knyttet til ulike legestillinger.

Statsforvalter i Innlandet:
Knut Storberget (født 1964) er statsforvalter i Innlandet fra januar 2019. Storberget var i perioden 2001–2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i årene 2005–2011. Storberget er utdannet jurist og har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma.

Statsforvalter i Oslo og Viken
Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i Oslo og Akershus i januar 2011. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fra 1. januar 2021 er hun statsforvalter i Oslo og Viken. Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år (1993–2005) og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Statsforvalter i Rogaland
Bent Høie (født 1971) er statsforvalter i Rogaland fra november 2021. Høie har vært stortingsrepresentant for Rogaland Høyre fra 2001. Han var helse- og omsorgsminister i perioden oktober 2013 – januar 2018, og helseminister fra januar 2018 til oktober 2021. Som helseminister under koronapandemien var Bent Høie en svært synlig politiker. Høie tok grunnfag i jus ved Universitetet i Bergen og har et 2-årig studium i hotelladministrasjon. 

Statsforvalter i Trøndelag
Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Fra 1. januar 2021 er Jenssen statsforvalter i Trøndelag. Jenssen har sin utdanning fra Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han var Høyre-stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i perioden 2013-2017. Statsforvalteren i Trøndelag har kontorer i Steinkjer (hovedkontor), Trondheim, Røros og Snåsa.

Statsforvalter i Troms og Finnmark
Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i Troms i oktober 2017. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fra 1. januar 2021 er hun statsforvalter i Troms og Finnmark. Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre i 12 år. I 2013 ble hun fiskeriminister og var en periode også europaminister. 

Statsforvalter i Vestfold og Telemark
Per Arne Olsen (født 1961) ble fylkesmann i Vestfold i 2016. Fra nyttår 2019 ble han fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fra 1. januar 2021 er han statsforvalter i Vestfold og Telemark. Olsen var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009, og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 20013. Fra 2013 til 2016 var han seniorrådgiver i PR-byrået Gambit Hill+Knowlton. Olsen er utdannet på Forsvarets Høgskole. 

Kilder:

  • Store norske leksikon
  • Regjeringen.no
  • Wikipedia.no
  • Statsforvalteren.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.