Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


18.09.2023

Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar

Kommunelova har ei rekke føresegner om folkevalde organ og korleis desse skal veljast og setjast saman etter val til nye kommunestyre og fylkesting. Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ein ny rettleiar om reglane i kommunelova om konstituerande møte og val til folkevalde organ. 


11.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


24.08.2023

Kommuneøkonomi og bærekraft

Statsforvalteren i Rogaland inviterer, i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet, til et halvdagsseminar om inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner under Bærekraftsuka 2023.


11.08.2023

12 millionar kroner til fornying og innovasjon i kommunane i 2024

Statsforvaltaren i Rogaland set no av meir midlar til fornying og innovasjon i kommunane enn nokon gång tidlegare. 12 mill. kroner av skjønnsramma er sett av til kommunale prosjekt for fornying og innovasjon i 2024.


05.07.2023

21 kommunar er framleis grøne kommunar i KS sin analyse

I år er ein av kommunane i Rogaland blitt ein raud kommune i analysen til KS. Dei fleste kommunane er likevel grøne kommunar også i år. Det viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland er vurderte til å ha større økonomisk handlingsrom. 


23.06.2023

Kommunebilde Utsira

Statsforvalteren var på kommunebesøk hos Utsira 5. juni 2023. Nå er kommunebildet for Utsira publisert.


19.06.2023

Kvitsøy får 10 millioner kroner til ny skole

Kvitsøy kommune får i juli 2023 en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til ny skole fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunen planlegger for å ha skolen klar til skolestart 2025. 


19.06.2023

Forskjellene i kommuneøkonomien øker i Rogaland

De endelige økonomiske nøkkeltallene fra KOSTRA viser at kommunene i Rogaland har klart seg godt i 2022, men at forskjellene øker mellom kommunene. 


13.06.2023

Kommunebilde Tysvær

Statsforvaltaren var på kommunebesøk i Tysvær 9. mai 2023. No er kommunebildet for Tysvær publisert.


13.06.2023

Kommunebilde Vindafjord

Statsforvaltaren var på kommunebesøk i Vindafjord 9. mai 2023. No er kommunebildet for Vindafjord publisert. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel