Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

03.12.2021

I dag blir FNs internasjonale dag for menneske med nedsett funksjonsevne markert

3. desember. På denne dagen markerer vi retten for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnedsetjing. Vi gjer dette særleg i lys av CRPD, som er FNs konvensjon for rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. 


22.11.2021

Victoriamøtet 2021

Velkommen til Victoriamøtet – eit møte mellom Statsforvaltaren, kommunane og KS.


16.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, opnar den direktesendte lanseringa onsdag 17. november kl. 13:00.


15.11.2021

Webinar: Hvordan unngå fallgruver når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

På webinaret går vi gjennom vanlige feil som blir gjort ved saksbehandling av søknader om økonomisk garanti fram til saken fremmes for kommunestyret. Webinaret er for ledere, saksbehandlere og andre som er spesielt interessert i tema kommunale garantier.


12.11.2021

Få mer kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer tre ulike kurs i november og desember 2021 om kommunenes likestillingsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillingsplikten for offentlig sektor er styrket og gjelder alle sider av kommunens virksomhet.


04.11.2021

Økonomisk kompensasjon som følge av barnevernsreformen

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, og fører til endringer som gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Vi gir her en oversikt over den økonomiske kompensasjonen som er foreslått gjennom statsbudsjettet, og hvordan den fordeler seg på kommunene i Rogaland.


01.11.2021

Bent Høie er på plass som ny statsforvaltar i Rogaland

I dag er Bent Høie på plass og overtar som statsforvaltar i Rogaland.


21.10.2021, Endret 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


12.10.2021

Statsbudsjettet for 2022

Regjeringen la i dag, 12. oktober 2021, fram forslag til statsbudsjett for 2022 (Prop. 1 S 2021-2022). Vi gir her et sammendrag av kommuneopplegget, viktige lenker og nyttige regneark fra "Grønt hefte" for kommunene i Rogaland.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel