Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.01.2023

Kommuneøkonomidagen 2023

Kommuneøkonomidagen er en fast årlig samling for ordførere, kommunedirektører/rådmenn og økonomiansvarlige i kommunene i Rogaland. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding.


04.01.2023

9 kommunar i Rogaland blir trekte til saman 422 millionar kroner grunna høge kraftinntekter

Stortinget har vedteke at det skal takast 2,2 milliarder kroner frå rammetilskotet til kommunar og 0,8 milliardar kroner i rammetilskotet frå fylkeskommunar med høge inntekter frå konsesjonskraft i 2023. Kommunal- og distriktsdepartementet har no fastsett fordelinga av trekket mellom kraftkommunane.


02.01.2023

628 millioner kroner i koronakompensasjon til kommunene i Rogaland

Regjeringen kunngjorde 23. desember 2022 den endelig fordelingen av koronakompensasjon for 1. halvår 2022 til kommunene. Kommunene i Rogaland har blitt tildelt 628 millioner kroner i kompensasjon for koronarelaterte kostnader. I tillegg er 23,7 millioner kroner fordelt til vaksinasjonsprogrammet. 


02.01.2023

Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.


20.12.2022

Innovasjonskonferansen i Rogaland

Er du opptatt av innovasjon og utvikling? Da vil du ikke gå glipp av dette.

26. april 2023 braker det løs med Innovasjonskonferansen i Rogaland. Hold av datoen allerede nå!


19.12.2022

10 millioner fordelt til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

For å halde fram med å levere gode tenester til innbyggarane i møte med demografiendringar, klimaendringar og strammare budsjett, har kommunane behov for fornying og innovasjon. For 2023 har Statsforvaltaren i Rogaland no fordelt 10 millionar kroner til 15 fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane. 


31.10.2022

Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling

Vi har et nettarrangment under Bærekraftsuka om klimaomstilling med en rekke spennende og aktuelle tema. Nettarangementet er åpent for alle interesserte. 


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


06.10.2022

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringa la i dag, 6. oktober 2022, fram forslag til statsbudsjett for 2023 (Prop. 1S 2022-2023). Vi gir her eit samandrag av kommuneopplegget, viktige lenkjer og nyttige regneark frå "Grønt hefte" for kommunane i Rogaland. 


05.10.2022

Bærekraftsuka 2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer 07-11. november Bærekraftsuka hvor vi fokuserer på FNs bærekraftsmål, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel