Landbruk og mat

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.07.2022

Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om kulturminne og kulturmiljø

Kvart år får bønder i Rogaland over 1,4 millionar kroner i regionalt miljøtilskot for å skjøtte automatisk freda kulturminne. Nå rullerer vi vårt regionale miljøprogram, og det er tid for å sjå både bakover og framover på status og utviklingstrekk. Bli med på temamøte og høyr om historia til Rogaland, og nytt sjansen til å påverke bruken av over 66 millionar kroner!


06.07.2022

Kraftig auke i regionalt miljøtilskot

20,7 millionar kroner i auka ramme for Regionalt miljøprogram i Rogaland blei resultatet i årets jordbruksoppgjer. Dermed kan bønder i fylket søke regionalt miljøtilskot for til saman 66,4 millionar kroner i søknadsomgangen 2022.


06.07.2022

Viktig med solid avtaleverk i biogassprosjekt

Biogassanlegg basert på landbruket sine ressursar har i dag lite omfang i Norge. Men alt tyder på at det framover kjem til å bli etablert nye anlegg av ulike storleikar, som er basert på ulike substrat. Med fleire aktørar involverte kan kompleksiteten i slike anlegg fort bli stor, noko som føreset gode avtaleverk i botn.


05.07.2022

Prisdryss i kjølvannet av Gladmat

Matkulturprisen gikk til Bellies, en restaurant med kun vegansk mat på menyen.


01.07.2022

Uttale til Sandnes kommuneplan 2023-2038

Sandnes kommune har revidert heile kommuneplanen sin. Statsforvaltaren i Rogaland meiner kommunen har gjort eit solid arbeid, og har uttalt seg til planen. 


01.07.2022

Saman om å løfte bonden

Slakteria Nortura, Fatland og Prima er no i gang med å planlegge samling for rådgivarar som er i kontakt med rogalandsbonden. Saman skal dei arbeide for å auke kompetansen hos rådgivarane i møte med bønder som har utfordringar.


01.07.2022

Informasjon om brev til produsentar av verpehøner og slaktekylling

Statsforvaltaren har ansvar for å føre kontroll med at husdyrkonsesjonsregelverket blir overhalde. Vi gjennomfører no kontroll av produksjonen i 2021. 


01.07.2022

Det Norske Måltid 2022 – påmeldingen er åpen!

Det Norske Måltid er en årlig kåring av de beste mat- og drikkeprodusenter. Påmeldingen er åpen frem til 15. august.


30.06.2022

Portforbud for fjørfe grunnet smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl

På bakgrunn av smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl, har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i 17 kommuner i Rogaland. Dette er et viktig tiltak for å forhindre spredning av viruset og redusere risikoen for at fugler i kommersielle fjørfehold blir smittet.


28.06.2022

Kulturlandskapskurs

Saman med Statsforvaltaren i Agder inviterer vi tilsette i landbruksforvaltninga til todagars kulturlandskapskurs i Eigersund. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.