Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.09.2023

Velkommen til markdag om fangvekstar 16. oktober

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn.


Publisert 02.08.2023

Tilskot for å bevare pollinerande insekt

Biene, humlene og dei andre pollinerande insekta er viktig for at vi får mat på bordet, og for å oppretthalde samspelet i naturen. Desse små, men viktige insekta er i dag trua, og ein ser på verdsbasis ein nedgang i utbreiing og tal på insekt. Tap av leveområda er ein av årsaka for denne nedgangen. Insekta treng blomar for næring, husvære og reproduksjon. Gjennom regionalt miljøprogram kan bøndene i Rogaland få tilskot for å legge til rette for dei ville pollinatorane. 


Publisert 29.06.2023

Vipestriper virker, mener bønder i Rogaland

Nibio har undersøkt bønders erfaringer av virkningen med vipestriper i Rogaland, og sammenfattet dette i en rapport. Konklusjonen er at vipestripene har positiv effekt for vipa!


Publisert 22.05.2023

Vinnarane av vipekonkurransen er trekt!

Me fekk inn 33 observasjonar av vipe og den tilfeldige vinnaren av lokal matkorg frå Jæren er Mette Haugland, me gratulerer! Me har og trekt 3 vinnarar av vipekopp og gratulerer Harald Fjogstad, Torhild Narvestad Anda og Torborg Berge! 


Publisert 03.05.2023

23. mai blir det temamøte om renseparker og kantsoner

Jæren vannområde inviterer bønder, entrepenører og forvaltning til temamøte om renseparker og kantsoner 23. mai på Klepp rådhus. 


Publisert 23.03.2023

1. april er ny frist for å etablere vipestripe

Hadde du planar om å etablere vipestripe i år, men kom deg ikkje utpå fordi det var for bløytt? Vi utset fristen for vipestripe til 1. april, men sjekk at vipa ikkje allereie har laga reir før du gjer jordarbeid. 


Publisert 23.02.2023

Kartlegg siloanlegg på Jæren

Silosaft på avvege kan føre til stor skade i vassdrag. No kartlegg kommunane på Jæren siloanlegg og lagringsplassar for rundballar for å hindre avrenning. 


Publisert 07.02.2023

Bli med på konkurranse og send inn når og kor du ser vipa

Våren og vipa er snart her! Bli med på vår konkurranse, og send inn når og kor du ser vipa. Førstepremien er ei korg med lokalmat frå Rogaland, og i tillegg kan vi lokke med tre flotte vipekoppar. 


Publisert 11.01.2023

NIBIO vil høyre gardbrukarane sine erfaringar med vipestriper

NIBIO inviterer gardbrukarar med erfaringar eller synspunkt på vipestriper til møte, hvv. onsdag 25. januar på Undheim og torsdag 26. januar på Tysværtunet.  


Publisert 27.09.2022

Temamøte om forureining frå jordbruket

I samband med rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland inviterer Statsforvaltaren og Rogaland fylkeskommune til digitalt temamøte fredag 30. september, opent for alle.