Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2023

Vil du arbeide med miljøtiltak i landbruket?

Hå kommune har i samråd med dei andre jærkommunane lyst ut fast deltidsstilling i satsinga "Frivillige tiltak i landbruket". Stillinga går i hovudsak ut på å motivere bønder til å gjere miljøtiltak som gangar vassdraga i Jæren vassområde.    


Publisert 02.11.2023

Lyng og villbrannseminar 2023 og tilskot for brenning av kystlynghei

Fredag 24. november arrangerast det igjen lyng- og villbrannsaminar på Haugalandet. Dette seminaret er nyttig for dei som sjølv brenn lyng, planleggar å brenne lyng, eller bare er interesert i temaet. 


Publisert 19.10.2023

Vellykka markdag om fangvekstar og verdens matevaredag

Ein vellykka markdag om fangvekstar sett oppmerksam på miljøtiltak i landbruket som kan verne om ein livsviktig, men avgrensa ressurs, nemleg vatn. Markdagen blei arrangert på same dag som verdens matvaredag, der årets tema er vatn. Fangvekstar er eit godt miljøtiltak for å redusere næringsavrenning til vatn, dette vil vere med på å redusere forureining av vatn og forbetre vasskvaliteten.


Publisert 21.09.2023

Velkommen til markdag om fangvekstar 16. oktober

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn.


Publisert 02.08.2023

Tilskot for å bevare pollinerande insekt

Biene, humlene og dei andre pollinerande insekta er viktig for at vi får mat på bordet, og for å oppretthalde samspelet i naturen. Desse små, men viktige insekta er i dag trua, og ein ser på verdsbasis ein nedgang i utbreiing og tal på insekt. Tap av leveområda er ein av årsaka for denne nedgangen. Insekta treng blomar for næring, husvære og reproduksjon. Gjennom regionalt miljøprogram kan bøndene i Rogaland få tilskot for å legge til rette for dei ville pollinatorane. 


Publisert 29.06.2023

Vipestriper virker, mener bønder i Rogaland

Nibio har undersøkt bønders erfaringer av virkningen med vipestriper i Rogaland, og sammenfattet dette i en rapport. Konklusjonen er at vipestripene har positiv effekt for vipa!


Publisert 22.05.2023

Vinnarane av vipekonkurransen er trekt!

Me fekk inn 33 observasjonar av vipe og den tilfeldige vinnaren av lokal matkorg frå Jæren er Mette Haugland, me gratulerer! Me har og trekt 3 vinnarar av vipekopp og gratulerer Harald Fjogstad, Torhild Narvestad Anda og Torborg Berge! 


Publisert 03.05.2023

23. mai blir det temamøte om renseparker og kantsoner

Jæren vannområde inviterer bønder, entrepenører og forvaltning til temamøte om renseparker og kantsoner 23. mai på Klepp rådhus. 


Publisert 23.03.2023

1. april er ny frist for å etablere vipestripe

Hadde du planar om å etablere vipestripe i år, men kom deg ikkje utpå fordi det var for bløytt? Vi utset fristen for vipestripe til 1. april, men sjekk at vipa ikkje allereie har laga reir før du gjer jordarbeid. 


Publisert 23.02.2023

Kartlegg siloanlegg på Jæren

Silosaft på avvege kan føre til stor skade i vassdrag. No kartlegg kommunane på Jæren siloanlegg og lagringsplassar for rundballar for å hindre avrenning.