Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.03.2023

1. april er ny frist for å etablere vipestripe

Hadde du planar om å etablere vipestripe i år, men kom deg ikkje utpå fordi det var for bløytt? Vi utset fristen for vipestripe til 1. april, men sjekk at vipa ikkje allereie har laga reir før du gjer jordarbeid. 


Publisert 23.02.2023

Kartlegg siloanlegg på Jæren

Silosaft på avvege kan føre til stor skade i vassdrag. No kartlegg kommunane på Jæren siloanlegg og lagringsplassar for rundballar for å hindre avrenning. 


Publisert 07.02.2023

Bli med på konkurranse og send inn når og kor du ser vipa

Våren og vipa er snart her! Bli med på vår konkurranse, og send inn når og kor du ser vipa. Førstepremien er ei korg med lokalmat frå Rogaland, og i tillegg kan vi lokke med tre flotte vipekoppar. 


Publisert 11.01.2023

NIBIO vil høyre gardbrukarane sine erfaringar med vipestriper

NIBIO inviterer gardbrukarar med erfaringar eller synspunkt på vipestriper til møte, hvv. onsdag 25. januar på Undheim og torsdag 26. januar på Tysværtunet.  


Publisert 27.09.2022

Temamøte om forureining frå jordbruket

I samband med rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland inviterer Statsforvaltaren og Rogaland fylkeskommune til digitalt temamøte fredag 30. september, opent for alle.  


Publisert 22.09.2022

Landøyda og karminspinner

Landøyda er et problemugras i jordbruket. Samtidig er den vertsplante for den sjeldne sommerfuglarten karminspinner. Les mer om dette i nettsaken til Statsforvalteren i Agder.


Publisert 16.09.2022

Hålandsvatnet – felles satsing for betre vasskvalitet

 Statsforvaltaren i Rogaland, Randaberg kommune og Stavanger kommune er samde om å samarbeide i eit felles prosjekt for å betre vasskvaliteten i Hålandsvatnet. 


Publisert 31.08.2022

Tilsynskampanje i Stavanger – handtering av hestegjødsel

Stavanger kommune fører i desse dagar tilsyn med handtering og bruk av hestegjødsel. Hestegjødsel skal ikkje dumpast i ei skråning, men brukast som den ressursen den er.


Publisert 20.05.2022

Opent møte om Hålandsvatnet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til opent møte om Hålandsvatnet 2. juni kl 17.30 – 19.00. På møtet presenterer forskarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE) ein ny rapport om tilførsler av næringsstoff og behov for avslasting.


Publisert 13.05.2022

Vil du jobbe med berekraftig jordbruk – bli med på laget!

Vi er ute etter ein som kan jordbruksfaget, og som er opptatt av miljø. Nysgjerrig? Sjekk ut stillingsannonsa vår! Vi søker etter relevant kompetanse om jordkultur og ressursforvalting, samstundes er det viktig kven du er som person.