Miljøtiltak

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.09.2022

Temamøte om forureining frå jordbruket

I samband med rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland inviterer Statsforvaltaren og Rogaland fylkeskommune til digitalt temamøte fredag 30. september, opent for alle.  


Publisert 22.09.2022

Landøyda og karminspinner

Landøyda er et problemugras i jordbruket. Samtidig er den vertsplante for den sjeldne sommerfuglarten karminspinner. Les mer om dette i nettsaken til Statsforvalteren i Agder.


Publisert 16.09.2022

Hålandsvatnet – felles satsing for betre vasskvalitet

 Statsforvaltaren i Rogaland, Randaberg kommune og Stavanger kommune er samde om å samarbeide i eit felles prosjekt for å betre vasskvaliteten i Hålandsvatnet. 


Publisert 31.08.2022

Tilsynskampanje i Stavanger – handtering av hestegjødsel

Stavanger kommune fører i desse dagar tilsyn med handtering og bruk av hestegjødsel. Hestegjødsel skal ikkje dumpast i ei skråning, men brukast som den ressursen den er.


Publisert 20.05.2022

Opent møte om Hålandsvatnet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til opent møte om Hålandsvatnet 2. juni kl 17.30 – 19.00. På møtet presenterer forskarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE) ein ny rapport om tilførsler av næringsstoff og behov for avslasting.


Publisert 13.05.2022

Vil du jobbe med berekraftig jordbruk – bli med på laget!

Vi er ute etter ein som kan jordbruksfaget, og som er opptatt av miljø. Nysgjerrig? Sjekk ut stillingsannonsa vår! Vi søker etter relevant kompetanse om jordkultur og ressursforvalting, samstundes er det viktig kven du er som person. 


Publisert 29.04.2022

Korleis legga til rette for ville pollinerande insekt?

Organisasjonen La Humla Suse har laga ein fin rettleiar med skjøtselråd og tips til tilrettelegging slik at eit mangfold av insekt kan trivast i eit moderne jordbrukslandskap. 


Publisert 23.03.2022

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2022?

Veit du om nokon som gjer ein ekstra innsats for å bevare og syngleggjere kulturlandskapet? Send dine forslag til Statsforvaltaren før 22. april.


Publisert 31.01.2022

Jordhelse - et samfunnsoppdrag?

Europakommisjonen har gitt fem områder status som samfunnsoppdrag. Gjennom målrettet arbeid, forskning og innovasjon skal disse få et løft, jordhelse er et av dem.


Publisert 09.12.2021

11 grøne millionar til miljøtiltak for Rogalandbruket 2021

Kommunane i Rogaland har løyvd 11 millionar kroner til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i 2021, fordelt på 256 søknader. Desse midlane har gått til tiltak for kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne, friluftsliv, fjerning av piggtråd og reduksjon av ureining i luft og vatn.