Regionale midlar frå Klima- og miljøprogrammet i jordbruket (KMP)

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Statsforvaltaren i Rogaland. Midlane kjem frå Klima- og miljøprogrammet, KMP. Frist for å søkje er 15. mars.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2023

Desse prosjekta blei støtta med klima- og miljøtiltaksmidlar i 2022

Statsforvaltaren hadde 600 000 kr i 2022 til regionale klima- og miljøprosjekt. Midlane blei brukt mellom anna til å sjå på effektar av separering av husdyrgjødsel, og til å innhente gardbrukarane sine erfaringar med vipestriper på jordbruksareal.   


Publisert 20.01.2023

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har fått 600 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2023. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 19.01.2023

Utbetaling av midlar til klima- og miljøtiltak

Organisasjonar som har fått tilskot frå klima- og miljøprogrammet kan be om utbetaling via Altinn. 


Publisert 07.02.2022

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2022

Statsforvaltaren i Rogaland har 600 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2022. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 18.01.2021

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2021

Statsforvaltaren i Rogaland har 800 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2021. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 17.01.2020

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2020

I 2020 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 23.04.2019

Desse prosjekta får klima- og miljøtiltaksmidlar i 2019

Fylkesmannen i Rogaland fekk i år 690 000 kr til å støtte regionale prosjekt. Så langt har sju prosjekt fått støtte.


Publisert 15.01.2019

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2019

I 2019 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 09.07.2018

550 000 kr til miljø- og klimaprosjekt i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland forvaltar regionale klima- og miljøtiltaksmidlar i jordbruket. Fem prosjekt har fått finansiering i 2018.


Publisert 15.02.2018

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2018

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Fylkesmannen i Rogaland. Frist for å søkje er 15. mars.