Regionale midlar frå Klima- og miljøprogrammet i jordbruket (KMP)

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Statsforvaltaren i Rogaland. Midlane kjem frå Klima- og miljøprogrammet, KMP. Frist for å søkje er 15. mars.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.04.2023

Prosjektstøtte i 2023 til klima- og miljøtiltak

Statsforvaltaren har løyvd midlar til ni ulike prosjekt som skal bidra til å løyse klima- og miljøutfordringane i Rogaland.  


Publisert 24.01.2023

Desse prosjekta blei støtta med klima- og miljøtiltaksmidlar i 2022

Statsforvaltaren hadde 600 000 kr i 2022 til regionale klima- og miljøprosjekt. Midlane blei brukt mellom anna til å sjå på effektar av separering av husdyrgjødsel, og til å innhente gardbrukarane sine erfaringar med vipestriper på jordbruksareal.   


Publisert 20.01.2023

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har fått 600 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2023. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 19.01.2023

Utbetaling av midlar til klima- og miljøtiltak

Organisasjonar som har fått tilskot frå klima- og miljøprogrammet kan be om utbetaling via Altinn. 


Publisert 07.02.2022

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2022

Statsforvaltaren i Rogaland har 600 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2022. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 18.01.2021

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2021

Statsforvaltaren i Rogaland har 800 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2021. Frist for å søkje er 15. mars.  


Publisert 17.01.2020

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2020

I 2020 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 23.04.2019

Desse prosjekta får klima- og miljøtiltaksmidlar i 2019

Fylkesmannen i Rogaland fekk i år 690 000 kr til å støtte regionale prosjekt. Så langt har sju prosjekt fått støtte.


Publisert 15.01.2019

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2019

I 2019 har vi 690 000 kr til å støtte prosjektsøknadar som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 09.07.2018

550 000 kr til miljø- og klimaprosjekt i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland forvaltar regionale klima- og miljøtiltaksmidlar i jordbruket. Fem prosjekt har fått finansiering i 2018.