Landbruk og mat

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.03.2023

1. april er ny frist for å etablere vipestripe

Hadde du planar om å etablere vipestripe i år, men kom deg ikkje utpå fordi det var for bløytt? Vi utset fristen for vipestripe til 1. april, men sjekk at vipa ikkje allereie har laga reir før du gjer jordarbeid. 


20.03.2023

Heiderspris til bonden Kolbjørn Anda

Kolbjørn Anda fekk i dag tildelt landbruket i Rogaland sin heiderspris. Han driv Leikvoll gard i Randaberg, og har i mange år vore ein spydspiss for eit økologisk jordbruk i matregionen Rogaland.


17.03.2023

Prosjektplanen for Hålandsvatnet er godkjent

Mandag 6. mars samlet styringsgruppa seg for første gang og vedtok den offisielle starten for prosjektet «Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet».


17.03.2023

Hald av 25. april til webinar om Inn på tunet

Vi inviterer kommunar og IPT-gardar til webinar med tema «Demensomsorg på gard».


16.03.2023

Ost, yoghurt, rømme, fløte, smør med den beste melka!

Har du en drøm om å starte opp med foredling av melk, men vet ikke helt hvordan? La deg inspirere 27.april på Judaberg!


14.03.2023

Dyrevelferd for svin blir prioritert av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har for 2023 auka pott til å støtte investeringar i landbruket. I dei regionale retningslinene er tiltak som gjeld dyrevelferd og støtte til omlegging til SPF-gris prioritert. 


14.03.2023

Registrering av høner i søknad om produksjonstilskot

Når du sender inn søknad om produksjonstilskot får du spørsmål om å stadfeste at du har oppgitt korrekte opplysningar. 


10.03.2023

Søknadsfrist for produksjonstilskot nærmar seg!

15. mars er det søknadsfrist for produksjonstilskot. Det er tal husdyr du hadde på telledato 1. mars som skal registrerast no. 


09.03.2023

Webinarer småskala grønnsaksproduksjon

Dyrker du grønnsaker for salg i små skala? Da bør du få med deg disse webinarene!


08.03.2023

Søk om tilskot til investeringar i organiserte beiteområde innan 15. mars 2023

Rogaland har i år 480 000 kroner til å støtte investeringar i organiserte beiteområde. Tiltak som sikrar best mogleg utnytting av beite i utmark, reduserer tap av dyr på beite, og fremmar fellestiltak i beiteområdet, blir prioriterte.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.