Matproduksjon

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.06.2024

Ny verdiskapingsrapport for jordbruket i Rogaland

Store utfordringar for og endringar i jordbruksnæringa dei siste fem åra og eit utdatert talgrunnlag er grunnane til at ny rapport er etterspurt.


Publisert 12.06.2024

Gladmat – verdas kjekkaste matfestival

Onsdag 26. juni brakar det laus i Stavanger. Festivalen er spekka med aktivitetar – og i år har arrangørane lagt ekstra vekt på å tilby kjekke aktivitetar for barn og unge.


Publisert 05.06.2024

Konkurranse: Lag offisielle jubileumsprodukt til Stavanger 2025

Lagar di verksemd produkt med lokale råvarer eller med ei lenke til Stavanger si historie? Kanskje dokker kan by på noko nytt og unikt som passar til den store jubileumsfeiringa?


Publisert 24.05.2024

Jordbruksoppgjeret 2024 – viktige grep for husdyrfylket Rogaland

Det er semje om ny jordbruksavtale, og avtalen skal til behandling i Stortinget i juni. Den økonomiske ramma er 3015 millionar, av dette er 2217 millionar tenkt finansiert gjennom statsbudsjettet.


Publisert 29.04.2024

Klimanøytral tomatproduksjon på Særheim

NIBIO Særheim skal bruke nær 20 millionar kroner til å forske på berekraftig produksjon av tomat i veksthus. Målet er å dyrke tomat heile året utan utslepp av CO2.


Publisert 19.04.2024

Lausdrift innan 2034. Bygge eller ikkje bygge?

Innovasjon Norge rår alle bønder som skal søke om midlar til lausdriftsfjøs om å ta kurs.


Publisert 11.04.2024

Tredobling av fruktproduksjonen i Rogaland på ti år

Sidan 2014 har rogalandske fruktbønder auka leveransane av frukt til grossist frå 395 tonn til 1 316 tonn i 2023.


Publisert 02.04.2024

Stor etterspørsel etter investeringsmidlar i landbruket

Fredag 22. mars var det møte i Landbrukspartnarskapet, der Innovasjon Norge la fram status for bruk av investeringsmidlar. Det er fram til påske løyvd 84 millionar kroner til 76 saker.


Publisert 14.03.2024

Mål om auka sjølvforsyning

Regjeringa la 8. mars fram ein strategi for korleis Noreg skal auke sjølvforsyninga av jordbruksprodukt til 50 prosent. Samstundes blei det lagt fram ein plan for opptrapping av inntekta i jordbruket.


Publisert 14.03.2024

Kortreist 16. mars

Lørdag 16. mars ønsker lokalmatprodusenter og gårdsutsalg velkommen til handel, smaksfest og opplevelser – fra Egersund i sør, til Suldal i nord. Dra så langt eller kort du vil, og kom hjem med verdens beste lokalmat!