Landbruksforvaltning

Her blir det lagt ut informasjon som er retta mot kommunal landbruksforvaltning.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.06.2024

Anders Bøen Gravdal er ny næringsutvikler på landbruksavdelingen

Anders Bøen Gravdal startet 3. juni i stillingen som næringsutvikler.


Publisert 24.05.2024

Hristo er nytilsett ved Landbruksavdelinga

Hristo Petrov Hansen starta 2. mai i eit vikariat ved Landbruksavdelinga, i samband med at Rune Lian skal ut i pappapermisjon.


Publisert 25.04.2024

Landbruksveier - ny praksis

Alle landbruksveier som er bygd uten tillatelse skal følges opp etter reglene i Plan- og bygningsloven. Endringen skjer etter vedtak i klagesak fra Landbruks- og matdepartementet.   


Publisert 09.04.2024

Hugs bandtvang frå 1. April

1. April er passert og det betyr ordinær bandtvang!


Publisert 22.03.2024

Mattryggleik og beredskap

I Noreg arbeider me for å sikre at befolkninga til ei kvar tid har fysisk og økonomisk tilgong på mat som er trygg å ete. Dette skjer gjennom å sikre nasjonal produksjon, ivaretaking av produksjonsgrunnlaget og handel. Statsforvaltaren jobbar for å sjå til at kommunane oppfyller lovpålagte oppgåver og at dei overordna måla for landbrukspolitikken blir følgd.


Publisert 12.03.2024

Velkomen til Christer

Christer Andersen begynte i landbruksavdelinga 1. mars. Christer skal først og fremst jobba med tilskotsforvaltning og kontroll


Publisert 28.02.2024

Hugs teljedato og søknadsfrist for produksjonstilskot i mars!

1. mars er teljedato for dyr som skal registrerast i søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot. Same dato opnar søknadssystemet, med søknadsfrist 15. mars.


Publisert 17.01.2024

Velkommen til vår nye praksisstudent Kristine!

Kristine Vanebo-Bøe er praksisstudent hos Landbruksavdelinga dei neste 16 vekene. 


Publisert 03.01.2024

To ledige stillingar på landbruksavdelinga

Lyst til å mobilisere for ny næringsutvikling, økologisk landbruk og frukt-og grønsaksproduksjon? Eller arbeide med miljøutfordringane i landbruket? Vi har to ledige stillingar med søknadsfrist 21. januar. Her hos oss kan du jobbe i eit godt arbeidsmiljø med gode fasilitetar.   


Publisert 18.12.2023

Takk for over 30 år hos Statsforvaltaren!

Etter over 30 år hos Statsforvaltaren i Rogaland har Sissel Endresen valt å gå av med pensjon. Kommunane må nå søkje svar på spørsmål om tilskot hos andre medarbeidarar på landbruksavdelinga.