Landbruksforvaltning

Her blir det lagt ut informasjon som er retta mot kommunal landbruksforvaltning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.03.2023

Vil du jobbe med skog og næringsutvikling – vi har jobb til deg!

Vi ser etter deg som har interesse for skog- og utmarksressursar, og som vil utvikle landbruket i Rogaland. Skogen er eit viktig bidrag inn i det grøne skiftet!


Publisert 06.03.2023

Vil du jobbe med berekraftig jordbruk – bli med på laget!

Vi er ute etter ein som kan jordbruksfaget, og som kan bidra i vårt arbeid med plan, miljø- og arealforvaltning. Nysgjerrig? Sjekk ut stillingsannonsa vår!  Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver. 


Publisert 01.03.2023

Husk Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9.mars 2023

Husk å melde deg på Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9.mars 2023! 


Publisert 27.01.2023

Landbruks- og matminister Borch til Rogaland

Mandag 30. og tirsdag 31. januar besøker landbruks- og matminister Sandra Borch Rogaland. 


Publisert 25.01.2023

Kompetanseplan for landbruksforvaltninga i kommunane

Her finn du kompetanseplanen for landbruksforvaltninga i kommunane for 2023.


Publisert 24.01.2023

Kommunar og vaktdistrikt kan no søkje om stimuleringstilskot til veterinærtenester for 2023

Tilskotet skal bidra til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake områder på dagtid. Frist for å søkje er 5. april 2023.


Publisert 18.01.2023

Ekstra ressurser på skogområdet

Karl Ludvig Ådland har blitt ansatt hos Statsforvalteren fra 1. januar 2023 i et 50 prosent engasjement i 6 måneder på skogområdet. Dette er en midlertidig løsning inntil vi får på plass en permanent og full stilling på skogområdet.


Publisert 11.01.2023

Lars Audun er årets praksisstudent ved Landbruksavdelinga

Lars Audun Bøen har starta sitt praksisopphald i Landbruksavdelinga. Målet er at han bli kjent med Statsforvaltaren, og vår rolle i forvaltninga. Oppgåvene går ut på å sjå på nasjonal og regional politikk innan vassforvaltning, og miljøutfordringar sett i høve til jordbruksdrift i grensa mot vassdrag.


Publisert 25.10.2022

Dialogmøte for kommunal landbruksforvaltning

Vi ønskjer velkomen til dialogmøte for kommunal landbruksforvaltning 16.november 2022.


Publisert 24.10.2022

Utflyttet jærbu vender tilbake

Åse Hodne Hørsdal skal arbeide med mobilisering av nye næringer i landbruket og inngår i teamet som jobber med næringsutvikling.