Nye næringar på garden

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 04.06.2024

Nytt fagtilbod - Grønt mangesysleri og entreprenørskap

Er du interessert i å utforske korleis gardsbruk kan utviklast på ein meir berekraftig måte? Studiet passar for personar som arbeider i landbruks- eller reiselivsnæringa.


Publisert 16.04.2024

Skape gir hjelp til å skape

Skape tilbyr etablerarar i Rogaland individuell rådgiving og kurs til gründarar som er i startfasen. Bønder og andre som er involverte i landbruket treng og kunnskap om det å drive eiga verksemd.


Publisert 01.12.2023

92 millionar i investeringsmidlar i landbruket for 2024 – søk nå

Bygging av mjølkefjøs tilpassa lausdrift er også i 2024 høgast prioritert for investeringsmidlar frå Innovasjon Norge. Det er også mogleg å auke utmålinga, spesielt for dei minste prosjekta. Føringane for bruken av midlar blei presentert under webinar 30. november.  


Publisert 03.10.2023

Verdas beste ost blir kåra 27. oktober i Trondheim

Trondheim er vertsby for Oste-VM 2023 som blir arrangert 27. oktober og over 4500 ostar skal delta i konkurransen om å bli verdas beste! 


Publisert 31.08.2023

Norges beste gårdsbutikk ligger i Dirdal!

Vinneren av prisen Norges beste gårdsbutikk er Dirdalstraen Gårdsutsalg! Prisutdelingen skjer 16.september i Dirdal.


Publisert 16.08.2023

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2023

Har du eller veit du av nokon som har starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbruket og bygdene sine ressursar? Vinnaren kan få heile 300 000 kroner. Frist for å melde inn kandidatar er 21.august!


Publisert 20.06.2023

Bli med på KORTREIST 16.sept

På KORTREIST - dagen inviteres publikum med på handel, smaksfest og opplevelser fra Egersund i sør til Suldal i nord. Påmeldingsfristen for arrangører er 25. juni!


Publisert 01.12.2022

Vestlandsambassadørar til Berlin

Messa Internationale Grüne Woche vert arrangert frå 20.-29. januar 2023. Dei norske deltakarane er valt. Dette vert det glimrande reklame av for Noreg og Vestlandet.


Publisert 21.11.2022

Mange kokkar på Grüne Woche

…og mykje søl? På ingen måte, tvert imot. Åtte kokkar idemyldra og snekra ein nyskapande meny av vestnorske råvarer for besøkjande på messa Grüne Woche (IGW) i Berlin.


Publisert 04.10.2022

Hjelp, bussen kjem!

Konferanse på Utstein Kloster 7. november om å ta imot grupper og vere det gode vertskapet.