Nye næringar på garden


Publisert 15.09.2021

Lær meir om siderproduksjon!

1. oktober blir det arrangert eit innføringskurs i siderproduksjon med sidersmaking og besøk til siderprodusent.


Publisert 18.08.2021

Nå kan du søke om støtte til regionale tilretteleggingsprosjekt i landbruket!

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Søknader behandles fortløpende til potten er tom.


Publisert 31.05.2021

Andelslandbrukene i Norge omsetter for over 15 millioner

Fersk rapport viser at antall andelslandbruk og omsetningen bare går én vei – oppover.


Publisert 15.04.2021

Nyttig kompetansetilbod for lokalmatprodusentar

Kompetansenettverket for lokalmat SØR held til hos Nofima på Ullandhaug i Stavanger. Her kan bønder og andre matprodusentar med inntil 10 årsverk få tilbod om hjelp for å lukkast med vidareutvikling og verdiskaping.


Publisert 19.03.2021

Ny rapport om auka produksjon og bruk av norsk fôr

Landbruksdirektoratet tilrår verkemidlar for å auke norskandelen i kraftfôr, produsere meir og betre grovfôr, og auke beitinga.


Publisert 03.03.2021

Søk om midler til regionale tilretteleggingsprosjekt i landbruket!

Midlene, også kalt RK-midler, skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Søknadsfrist 15. april 2021!


Publisert 26.02.2021

Nyttig webinar om investeringsmidlar i landbruket

Onsdag 24. februar arrangerte vi webinar saman med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge om situasjonen knytt til stor konkurranse om investeringsmidlar i landbruket.


Publisert 17.02.2021

Tomt for investeringsmidlar (IBU) i Rogaland

Allereie første veka i januar kunne Innovasjon Norge Rogaland melde om heile 42 innkomne søknader om investeringsmidlar, med samla søknadssum på om lag 39 millionar kroner. Ramma for IBU-midlar i Rogaland for 2021 er om lag 38 millionar kroner.  


Publisert 01.02.2021

Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om?

Nytt år og nye moglegheiter! For ein del bønder vil det vere aktuelt å ta kontakt med bankar og Innovasjon Norge for å søke om finansiering til nye prosjekt på garden.


Publisert 29.01.2021

Krevjande å få realisert nye, mellomstore mjølkefjøs

Statsforvalteren hadde den 27. januar samråd med region Vestland om korleis fleire mjølkefjøs kan bli realisert. Hovuderfaringa er at slike nye fjøs med kapasitet for 15 – 30 kyr ofte gir for lita lønsemd, samstundes som det er eit mål å stimulere til nybygg.