Nye næringar på garden


Publisert 02.07.2019

Kurs i jus og siderproduksjon

Interessa for norsk sider er aukande. Matinteresserte turistar ønskjer fleire matopplevingar, og næringa treng norsk drikke med høg kvalitet. Nå inviterast det til kurs.


Publisert 13.06.2019

Stor investeringsvilje i landbruket

Finnøy, Vindafjord og Bjerkreim toppar lista for mjølkefjøs og det er etterlengta auke i søknader om støtte til foredling og reiseliv.


Publisert 21.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut som deltakarar til messa. Er di verksemd ei av dei?


Publisert 16.05.2019

Nytt servicebygg ved Borestranda opna

Parkeringsplassen på Bore strand er oppgradert, og i denne veka blei det opna eit nytt bygg med toalett og dusj som toler vêr og vind.


Publisert 15.05.2019

Når dei overordna strategiane verkar

I Rogaland har vi i over 13 år vore tru mot nokre hovudstrategiar for bruken av dei regionale midlane til investering og bedriftsutvikling i landbruket, IBU-midlane. Vi meiner det er ein av årsakene til at distriktsjordbruket framleis står for 40 prosent av verdiskapinga i Rogalands-jordbruket.  


Publisert 14.05.2019

Mat for eldre er meir enn godt

Målet med kvalitetsreforma "Leve hele livet" er eit meir aldersvenleg Noreg, og i det ligg det blant anna å motivere til matglede og betre matomsorg.


Publisert 10.05.2019

Ho utfordrar det kjende

Astrid Brommeland er næringsutviklar hos Fylkesmannen og jobbar til dagleg i Suldal kommune. Bondevennen har laga ein innsiktsfull reportasje om Astrid og hennar etablerarar.


Publisert 10.05.2019

Stor interesse for "Mat og eldre"

Programmet er spekket med gode, faglege innlegg, og det er stas at statsrådane Olaug Bollestad og Sylvi Listhaug har meldt at dei kjem. Eit meir aldersvenleg Noreg er noko som begge to er særs oppteken av.

 


Publisert 07.05.2019

Optimistar på Indre Evja i Sokndal

Gunvor og Gaute Urdal frå Indre Evja i Sokndal driv med mangesysleri, og har gjort ein stor innsats for å bygga opp driftsgrunnlaget basert på ressursane på garden. Større optimistar skal du leite lenge etter.


Publisert 18.03.2019

Landbruket sin heiderspris til Anita Øvregård

Landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2018 blei i dag delt ut til bonde Anita Øvregård frå Vindafjord.