Nye næringar på garden


Publisert 01.11.2018

Invester i landbruket – møte med Innovasjon Norge

Møteserien Innovasjon Norge hadde i fjor for bønder var så vellukka at det vert nye møte i år.


Publisert 24.10.2018

Tilbyr rådgiving om flisfyring på garden

Flisfyring er ei løysing som nytter lokalt og kortreist trevyrke, og som kan konkurrere i lønnsemd med tradisjonelle fossile oppvarmingskjelder. I haust kan bønder som er nysgjerrige på dette få rådgiving heime på garden sin.


Publisert 24.10.2018

Gamalt handverk syrgjer for smellgode spekepølser

Magnhild Dyrdal, kjend frå dokumentaren «Folk ved fjorden», har i alle år laga spekemat på gamlemåten med bruk av naturen sine eigne mjølkesyrebakteriar og lang modning.


Publisert 24.10.2018

Ein fantastisk eplehaust

No byrjar ein å sjå resultata av ny-plantingane og fruktsatsinga som har vore i Rogaland sidan 2014. Pakkeriet i Årdal har i år pakka meir enn dobbelt så mykje frukt som i fjor.


Publisert 05.10.2018

Er du interessert i å vidareutvikle verksemda di ved hjelp av forsking?

Det blir gjennomført prosjektverkstader i Haugesund 29. oktober og i Stavanger 13. november. Her kan du lære om ulike ordningar og korleis du kan søke om forskingmidlar.


Publisert 03.10.2018

Jordbruksoppgjeret blir investert i bygda

Kvart år blir det investert for godt over ein milliard i landbruksbygg og landbruksmaskinar i Rogaland. Talgrunnlaget er henta frå Tveit Rekneskap AS.


Publisert 25.09.2018

Spekepølsekurs med Magnhild Dyrdal

13. oktober inviterer Suldal kommune og Astrid Brommeland i Bygdeutvikling til kurs med Magnhild Dyrdal. Kurset blir på Garaneset i Suldal.


Publisert 13.09.2018

Omlegging til frittgåande verpehøns i aviarium går framover

Vel 100 000 fleire høner har gått frå miljøbur til aviarium det siste året. Nå er 50 % av tal verpehøns i Rogaland frittgåande, mot 40 % i 2016.


Publisert 10.09.2018

Straks klart for Bondens Marked i Stavanger!

Bondens marked blir heldt 16. september som ein del av Miljøsøndag i Stavanger sentrum frå kl. 12-16.


Publisert 06.09.2018

Landbruket på Haugalandet har potensiale for auka verdiskaping

Dette kom fram under eit mobiliseringsmøte i Aksdal 5. september. Møtet samla ei brei gruppe av aktørar som fekk høve til å kome med innspel til kva utviklingspotensiale som er innan landbruk og nye næringar på Haugalandet.