Nye næringar på garden


Publisert 01.10.2019

NM i saueklipping og ullhandtering

4.–5. oktober breker det laust på Varhaug. Her får vi sjå verdas beste saueklipparar i aksjon, og store og små er velkomen til Varhaughallen. – Me er stolte over at tevlinga blir lagt hit, kvar femte sau kjem jo frå Rogaland, seier landbruksdirektør Geir Skadberg


Publisert 23.09.2019

Viktige innspel til kompensasjonsordning for pelsdyrfarmarar

Fylkesmannen i Rogaland har gitt uttale til forslag til kompensasjonsordning etter avvikling av hald av pelsdyr. Her peikar me på at det å bruke bokført verdi som grunnlag ikkje utan vidare gir ein rettferdig kompensasjon.


Publisert 09.09.2019

Interessante salskanalar for frukt og grønt

Fylkesmannen si Landbruksavdeling har vore på studietur til Sør Tyskland, der mellom anna frukt- og grønsaksprodusentar vart vitja. Desse hadde interessante, og for oss nye salskanalar.


Publisert 16.08.2019

Ønsker du betre tilgang til matmarknaden? Bli merkebrukar!

Det handlar kort og godt om å få fram den unike smaken i produkta og å skilje seg ut.


Publisert 16.08.2019

Pakketurar skal få fleire til å bruke tid på Jæren

Reiselivsaktørar har gått saman og laga ferdig reiserute for el-syklar frå Sola til Eigersund. Den første testturen er nå gjennomført.


Publisert 07.08.2019

Kven skal få heidersprisen for 2019?

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket, fortrinnsvis aktive bønder som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente.


Publisert 10.07.2019

Jærbonde tar øko-sats

Olav Røysland har mange jern i elden. Siste skot på den grøne stammen er øko-bær. Nå midt i juli bognar det med raude jordbær, og mot slutten av månaden kjem bringebæra for fullt.


Publisert 08.07.2019

Pelsdyrbonde – når det røyner på

Bondenæringa og kommunar på Jæren har laga ein informasjonsbrosjyre om kor pelsdyrbønder kan søke hjelp når behovet melder seg. 


Publisert 05.07.2019

Kven fortener å vinne Bedriftsutviklingsprisen i Rogaland?

Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbruket og bygdene sine ressursar? Går du heilt til topps og vinn den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen 2019, kan du stikke av med ein samla pengepremie på 300 000 kroner.


Publisert 05.07.2019

Mjølka har ein enorm verdi for Rogaland

Basert på svært gode gras- og beiteforhold blir mjølka produsert i nær heile fylket. Dei produktive kyrne bidrar med 3000 kr pr innbyggar i fylket i verdiskaping – berre på bondeleddet.