Nye næringar på garden


Publisert 24.11.2020

Nyyyt leverer til heile landet

Ein av grunnane til at lokalmatverksemda Nyyyt frå Bjerkreim har lukkast i daglegvarehandelen er at dei har "eit vanvittig, sterkt fokus på kvalitet".


Publisert 23.11.2020

Ønsker fleire rogalandsprodukt i sortimentet

Ønsket kjem frå ASKO og Norgesgruppen, og dei rår lokalmatprodusentar som tenker seg inn i daglegvaresegmentet om å vere godt førebudd. Treng du hjelp, så vil dei gi det.


Publisert 16.11.2020

Snart får du kjøpt lokalmat døgnet rundt i Sand!

12 produsenter fra Suldal, Sauda og Vindafjord har gått sammen om å utvikle et salgskonsept for en ubemannet butikk i Sand.


Publisert 29.10.2020

Handlingsprogram landbruk – Fylkeskommunen har midlar igjen!

Prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket kan få støtte. Fortløpande behandling av søknadene til mildane er brukt opp!


Publisert 26.10.2020

Inspirasjonssamling for nye og unge bønder og gründere i Stavanger kommune

18. november inviterer Stavanger kommune og Ryfylke næringshage til inspirasjonssamling. Her vil mellom anna landbruksdirektør Geir Skadberg snakke om Business på garden


Publisert 20.10.2020

Nettmøte 17.november - Økt mangfold av lokalmat i butikk

Vi vil med dette invitere deg som lokalmatprodusent med på et givende, lærerikt og engasjerende nettmøte tirsdag 17.november kl 10-11:30!


Publisert 15.10.2020

Skinka frå Vikedal gardsmat vidare til finalen i Det Norske Måltid

Tor Åge Hundseid lagar makelause skinker med bruk av eldgamle teknikkar. Det er unikt og det er ekte, og skinkemakaren sjølv er lidenskapleg oppteken av kvalitet og historieformidling.


Publisert 15.10.2020

25 – 30 prosent færre eple i år

Epleproduksjonen i Ryfylke er redusert med minst 25 prosent samanlikna med i fjor. Den kalde våren får skulda for at fruktåret ikkje blir så godt.


Publisert 24.09.2020

Ny støtteordning for arrangørar av messer og festivalar

Regjeringa foreslår å etablere ei støtteordning for store, publikumsopne arrangement utanom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivalar.


Publisert 22.09.2020

Det Norske Måltid: 9 av 40 finalister er fra Rogaland

Matregion Rogaland beviser igjen at her blir det produsert mat av skyhøy kvalitet. I kategorien Årets kjøtt er tre av tre finalister fra fylket - Strand Gård, Klostergarden og Nyyyt.