Urbant landbruk

Urbant landbruk blir brukt som eit fellesnamn for matproduksjon i urbane område. I nokre tilfelle kan sosiale- og opplæringsformål stå like sentralt som å dyrke og selje mat. Regjeringen vedtok en nasjonal strategi for urbant landbruk i 2021.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.09.2022

Kurs i marknadshage

Skal du begynne med grønsaksdyrking i liten skala for sal? Sett av dagane 19. - 20. oktober og 9. - 10. november 2022!


Publisert 09.08.2022

Første andelslandbruk i Stavanger er etablert!

På et jorde på Storhaug har to ildsjeler startet Stavangers første andelslandbruk. Det skal bli et inkluderende felleskap og et levebrød for gründerne.