Urbant landbruk

Urbant landbruk blir brukt som eit fellesnamn for matproduksjon i urbane område. I nokre tilfelle kan sosiale- og opplæringsformål stå like sentralt som å dyrke og selje mat. Regjeringen vedtok en nasjonal strategi for urbant landbruk i 2021.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2024

Urbant landbruks-nettverk i Stavanger

Mik van den Brink er masterstudent ved Universitetet i Stavanger og jobbar som praktikant i avdelinga for park- og natur i Stavanger kommune.

Han skriv ei oppgåve om korleis kommunen kan vere ein pådrivar og eit bindeledd for urbant landbruk i byen.


Publisert 22.11.2023

Ullandhaug andelsgard 2024

ByAuk i Stavanger startar ny andelsgard på Ullandhaug i 2024!


Publisert 13.09.2023

Webinarserie om småskala grønnsaksproduksjon

Norsk landbruksrådgiving inviterer til 7 webinarer for småskala økologisk grønnsaksdyrking med direkte omsetning. Oppstart 17.oktober.


Publisert 10.08.2023

EU-partnerskap om matsystemer og byers rolle

EUs Urban Agenda lanserer to nye tematiske partnerskap som norske byer kan søke om å delta i: mat og likestilling. Søknadsfrist er 29. september.


Publisert 09.03.2023

Webinarer småskala grønnsaksproduksjon

Dyrker du grønnsaker for salg i små skala? Da bør du få med deg disse webinarene!


Publisert 05.09.2022

Kurs i marknadshage

Skal du begynne med grønsaksdyrking i liten skala for sal? Sett av dagane 19. - 20. oktober og 9. - 10. november 2022!


Publisert 09.08.2022

Første andelslandbruk i Stavanger er etablert!

På et jorde på Storhaug har to ildsjeler startet Stavangers første andelslandbruk. Det skal bli et inkluderende felleskap og et levebrød for gründerne.