Nye næringar på garden


Publisert 28.04.2020

Inspirasjonstur til Hardanger om bygg i tre

Fire bønder frå Haugalandet var i februar på tur til Hardanger for å hente heim meir kunnskap om å bygge i tre. Bruk av tre i bygg er eit effektivt klimatiltak og er positivt i eit bioøkonomisk perspektiv.


Publisert 22.04.2020

Salg gjennom Reko-ringer – Hvem er forbrukeren?

Telemarksforskning har sett nærmere på salgskanalen Reko-ring og gir oss noen svar på hvilke bedrifter og forbrukere som benytter seg av Reko.


Publisert 01.04.2020

EGG - ei unik ernæringskjelde

Kroppen vår er avhengige av viktige byggeklossar som protein, vitamin og mineral. Egg er proppfull av slike godsaker, og har mange bruksområde. Kokt egg, stekt egg, eggedosis, til baking og matlaging og til påskepynt!


Publisert 17.03.2020

NY FRIST! Nå kan du søke om utviklingsmidlar i landbruket. Søknadsfrist 15.april

Har du ein god prosjektidè som kan utvikle landbruket kan du søke Rogaland fylkeskommune om midlar. Ordninga har skifta namn til "Regionale Tilretteleggingsmidlar" (RT), og du må søke i Rogaland fylkeskommune sin portal Regionalforvaltning.no.


Publisert 10.03.2020

Vellukka årsmøte i 4H Rogaland

Sist helg var det årsmøte i 4H Rogaland der nærare 200 engasjerte ungdomar deltok. Styreleiar Mari Aksdal Hermansen blei gjenvald for ein ny 2års periode. Rogaland 4H har til saman 1300 medlem og 36 lokallag, og det er 4H-klubbar i nesten alle kommunar.  Nokon er små, medan andre er blant dei største i landet. Den gjenvalde styreleiaren på 21 år kjem frå Sola kommune og Skjalg 4H, der ho har vore aktiv sidan barndomen.  


Publisert 21.02.2020

2020 også eit år for bygging av fjøs for 15–30 mjølkekyr!

Rogaland er tildelt 41 millionar kroner i investeringsmidlar for landbruket. Størsteparten av midlane vil gå til mjølkesektoren som har eit omfattande fornyingsbehov.


Publisert 20.02.2020

Kunsten å nytte eigen skog

I Vikebygd i Vindafjord finn vi eit godt døme på billig fjøs bygd i tre frå eigen gard.


Publisert 10.02.2020

Inn på tunet løftet 2 – ny nasjonal satsing

Regjeringa fornyar satsinga på Inn på tunet. Over ein treårs periode vil dei bruke 12 millionar kroner på 3–4 pilotprosjekt på landsbasis. Dei aktuelle satsingsområda er demensomsorg, skule- og pedagogiske tilbod, samt psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening.


Publisert 03.02.2020

MATSMIÅ – Fagdagar for lokal mat og drikke

Kjendiskokken Kjartan Skjelde og fleire andre kokkar vil inspirere og lære frå seg om foredling og bruk av norske råvarer. Matsmiå går av stabelen på Jåttå vgs 18.– 19. mars, og nå er programmet klart. Meld deg på!


Publisert 22.01.2020

Fagdag "Stolt bonde med tru på framtida"

Måndag er det duka for ein fagdag utanom det vanlege i Tysværtunet på Haugalandet. I sentrum står omstilling, berekraft, innovasjon og teknologi i landbruket.