Salg gjennom Reko-ringer – Hvem er forbrukeren?

Telemarksforskning har sett nærmere på salgskanalen Reko-ring og gir oss noen svar på hvilke bedrifter og forbrukere som benytter seg av Reko.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.04.2020

Reko-ringer begynte å etablere seg for litt over 2 år siden i Norge, og det er tre ringer i Rogaland per i dag. Matprodusenter i en Reko-ring annonserer sine produkter på en felles facebook-side, kundene bestiller produktene på forhånd og betaler ved henting. Reko-ringer har faste leveringsdager og -steder der produsenter og kunder treffes for å utveksle varer og penger.

I Rogaland har vi Reko-ringen Haugalandet, Reko-ringen Randaberg og Reko-ringen Sandnes/ Stavanger som til sammen har rundt 45 000 medlemmer. Men vet vi noe mer om hvem som handler på Reko og hva som er motivasjonen? Hvilke produsenter selger produkter gjennom denne kanalen?

Hvem selger og hvem kjøper?

Den typiske REKO-forbrukeren er en kvinne som bor i urbane strøk, har høyere utdanning og benytter seg stort sett av kun én REKO-ring. 30 prosent handler hver eller annenhver uke, mens rundt 17 prosent handler hver 4 uke. En viktig motivasjon for å handle på Reko er å støtte de lokale produsentene og bidra til lokal verdiskaping. 

En av de viktigste grunnene for bedrifter å selge gjennom Reko er å få tilgang til et større marked. Produsentene er ofte avhengig av å selge gjennom flere Reko-ringer for å få en tilfredsstillende omsetning. Andre grunner å selge gjennom Reko-ringen er den direkte kundekontakten og å ha en markedsføringsplattform. Rundt 40 prosent av bedriftene selger konvensjonelle varer, mens 14 prosent tilbyr sertifiserte økologiske produkter. 34 prosent oppgir at de ikke bruker kjemisk-syntetisk plantevern.

Foreløpig finnes det ingen tall på hvor stor omsetningen gjennom Reko-ringer er. Likevel viser Landbruksdirektoratet i rapporten om "Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer" for 2019 at alternative omsettningskanaler som Reko-ringer og andelslandbruk har fått fotfeste, og bidrar til økt omsetning i alternative salgskanaler (altså utenom dagligvarebutikker) av økologiske produkter.

Telemarksforsking mener det er potensial for mer økologisk

Hele 87 prosent av produsentene har opplevd at kundene etterspør økologiske produkter. Telemarksforsking understreker at Reko byr på utviklingsmuligheter for både nye og eksisterende produsenter: Med den enorme responsen som REKO har fått i markedet og ønsket om mer økologiske varer, kan REKO i framtiden bli en viktig kanal for å øke folks bevissthet rundt bærekraftig mat-produksjon og økologisk landbruk.