Nye næringar på garden


Publisert 30.08.2018

Ny giv i matsatsinga gjennom Matregion Rogaland

Det er stor vilje i regionen til å satse, tenke nytt og samarbeide i verdikjeda for mat og drikke. Dette blir nå synleggjort under ei felles merkevare - Matregion Rogaland.


Publisert 27.08.2018

«Grønn Frokost» markerte oppstart av ny satsing på trebruk i Rogaland

«Alle gode ting er tre» samla over 60 deltakarar onsdag 22. august på Statens hus, der tema var korleis vi kan auke bruken av tre i bygg og kvifor dette er viktig. I tillegg blei ei ny tresatsing i Rogaland presentert.


Publisert 24.08.2018

Fruktsafari til Hjelmeland søndag 26.august

Dei siste åra har mange i Rogaland planta epler etter den nye metoden, tettare og fleire tre per dekar og med automatisk vatning og gjødsling. Søndag 26.august vert det fruktsafari til ein av dei nye dyrkarane i Hjelmeland for å sjå korleis dei har gjort det.


Publisert 16.08.2018

Prioritering av mindre mjølkefjøs gir resultat!

I vårt oppdragsbrev til Innovasjon Norge i februar blir det særleg framheva at mjølkebruk med 15-30 kyr skal ha prioritet. Vi kan nå sjå at dette gir resultat.


Publisert 14.08.2018

Interessa for gamle storferasar er stigande

Kokkane meiner at kjøt frå dei gamle storferasane er fullt på høgde med det berømte Kobe-kjøtet viss ein behandlar det riktig. Kjøtet har tynnare muskelfibre og meir intramuskulært fett enn ordinære storferasar.


Publisert 09.08.2018

Kva er Reko-ringar?

Ein ny salskanal har dukka opp i Noreg i år: Reko-ringar. Produsentar møter kundar til avtalt tid for å selja gardsprodukt utan mellomledd. Dette kan bidra til betre lønsemd for produsentane, auke lokalmatproduksjonen og synleggjere småskala matproduksjon for forbrukarane.


Publisert 08.08.2018

Vellukka 4H-landsleir på Øksnevad vidaregåande skule

Mykje sol og sjarm blei det for ungdommane som gjesta Rogaland i førre veka. Med seg heim har dei leirsekken full av flotte naturopplevingar, kjekke aktivitetar og mange, nye vennar!


Publisert 06.08.2018

Har du lyst å oppleve Bergen Matfestival?

Er du matinteressert, kokk eller produsent? Da kan Matfestivalen vere den rette plassen for å komme i kontakt med andre, smake på produkt og lære om lokalmat.


Publisert 26.07.2018

Rogaland er i front innan bioøkonomi

Bioøkonomistrategien for Rogaland er eit viktig steg i ei berekraftig retning for fylket. Strategien er ambisiøs, men ei klarare prioritering er nødvendig.  


Publisert 10.07.2018

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

Har du eller veit du av nokon som har starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Vinnaren kan få heile 300 000 kroner.