Nye næringar på garden


Publisert 26.06.2018

Alternativt på Høg-Jæren

160 meter over havet og med vidsyn utover eit fantastisk kulturlandskap, har bonden Torvald Hadland valt å prøve ut om garden kan levere noko meir enn kjøt, ull og mjølk.


Publisert 14.06.2018

Forskingsklynga på husdyr ekspanderer og går nye vegar

Eit nytt forskingssenter ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Høyland i Sandnes blei offisielt opna denne veka. Det unike ved senteret er samarbeidet mellom veterinærar og helsepersonell.


Publisert 13.06.2018

Lysefjorden fekk merket for berekraftig reisemål

Forsand kommune og Lysefjorden Utvikling mottok 7.juni merket for berekraftig reisemål frå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Lysefjorden er det første reisemålet i Rogaland som har fått merket.


Publisert 04.06.2018

God effekt av tiltaksmidlar i landbruket

Ny rapport stadfester at midlar til utvikling i landbruket gir eit betydeleg bidrag til kompetanseheving og mobilisering i næringa.


Publisert 29.05.2018

Regjeringa vil ha meir norskprodusert frukt, bær og grønsaker

På si ferd til den grønaste delen av Rogaland nytta landbruks- og matminister Jon Georg Dale anledninga til å leggje fram sin bodskap om auka satsing på grønt, og at norske bønder må satse der det er rom for det i marknaden.


Publisert 28.05.2018

Eit av dei største næringsbygga i tre reiser seg – i Rogaland!

På Bjergsted i Stavanger veks det fram eit mektig bygg. Her skal hovudkontoret for Sparebank 1 SR-bank ligge, og det skal byggast i tre. Næringsaktørar frå skognæringa og landbruksavdelinga hos Fylkesmannen fekk besøke byggeplassen der spiker er eit fy-ord og synet av limtre gir salige blikk.


Publisert 28.05.2018

Landbruks- og matminister Dale skal feire mat frå Rogaland

Tysdag 29. mai skal statsråd Dale stå for den offisielle opninga av Klostergarden sitt gardsutsal på Rennesøy. Seinare på dagen vil han besøke Frøvoll gard i Randaberg som produserer grønsaker og urter i stor skala.


Publisert 11.05.2018

Der mangesysleri er hovudnæring

Allsidig produksjon på gardane er spesielt viktig for distriktsbygdene. Alt frå gamle våningshus og løer, eldhus, naust, husdyr, kulturlandskap til kompetente bønder kan utgjere grunnlaget for tenester som storsamfunnet nyter godt av og som sikrer arbeidsplassar og busetting.


Publisert 09.05.2018

Vil du møte lokalmatprodusentar og kokkar?

Vi inviterer til matfestival i Bergen. Som lokalmatprodusent kan du ha eigen salsstand. Er du kokk eller berre "matinteressert" kan du delta på studietur.


Publisert 30.04.2018

Aktive bønder eig stadig mindre av driftsgrunnlaget

Lange avstandar mellom gardstun og åkrar tvingar fram nye og meir effektive driftsløysingar for bøndene.