Nye næringar på garden


Publisert 25.04.2018

Bli med på produsentkurs

Bondens Marked arrangerer kurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund. Her vil du få gode, praktiske tips om vare- og kundekommunikasjon, prissetting av varer og praktiske utfordringar på marknader.


Publisert 18.04.2018

Grøne beite gir geitost av beste kvalitet

Beita er ein viktig ressurs i rogalandsk matproduksjon, og kan i tillegg vere eit viktig grunnlag for attåtnæring.


Publisert 18.04.2018

Invitasjon til Urfe-samling

Vestlandsk raudkolle og vestlandsk fjordfe er lette rasar som egnar seg spesielt godt til beiting i kystnære strøk, og er derfor ein viktig ressurs for å sikre eit ope kulturlandskap. Har du interesse for urfe og beiting, så bli med på seminar på Bryne vidaregåande skule laurdag 26. mai.


Publisert 17.04.2018

24 godkjende Inn på tunet-gardar i Rogaland

Talet på godkjende Inn på tunet-gardar i Noreg har no passert 400. Dette er ein viktig merkedag i arbeidet. Stadig fleire ønsker å komme inn under ordninga. I Rogaland finn du 24 stykk.


Publisert 13.04.2018

Turoperatørar opplever gardsturisme

I samband med Norwegian Travel Workshop (NTW), Noregs største messe for reiseliv, har HANEN Rogaland invitert til ein tre dagars guided busstur med mange stopp. Deltakarane kan sjå, smake og høyre om den lokale matproduksjonen, og vere med på aktivitetar.


Publisert 22.03.2018

Det finst ikkje avfall, berre restverdi

Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør FoU i TINE, peikar på at landbruket nå gjer tydelege prioriteringar når det gjeld ressursutnytting. TINE har sterkt fokus på berekraft, med ambisjon om 100 % ressursutnytting.


Publisert 15.03.2018

Heiderspris til ein god kar frå Ryfylke

Landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2018 blei i dag delt ut til Lars Bog frå bygda Jøsneset i Hjelmeland kommune.


Publisert 12.03.2018

Mange ville lære om trefjøs

Meir enn 50 bønder og andre interesserte var med på seminar om trefjøs i Sandnes 1. mars. Her fekk ulike produsentar vise fram sine løysingar for landbruksbygg i tre.


Publisert 12.03.2018

Mjølka si framtid på Finnøy

Landbruksavdelinga har fått ein «Mr. Mjølk». I løpet av 16 veker skal student Ruben Eggebø kartlegge utviklinga av mjølkeproduksjonen på Finnøy. Han er sjølv finnøybu og studerer no statsvitskap på UIS.


Publisert 12.03.2018

Bli med til Hjelmeland og høyr om opplevingsturisme

Går det an å tene pengar på naturen? Johannes C Apon frå Outdoorlife Norway kjem til Hjelmeland 20.mars kl 19 for å fortelje si historie om korleis han har fått det til.