Prosjekt Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet

Hålandsvatnet sett frå Kuvomma i Randaberg. Foto: Margit Reiersen

Prosjekt Hålandsvatnet er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Randaberg kommune, Stavanger kommune, bondelaga, grunneigarar m.fl. Forureining har lenge vore eit problem, og målet er å få på plass fleire tiltak for å betre tilstanden i vatnet.    

Medan dei andre vassførekomstane i Jæren vannområde viser teikn til betring, har Hålandsvatnet peika seg ut i negativ retning. Mange er utolmodige, og vil ha raske resultat. Men det er grunn til å smøre seg med tolmod. Langvarig belastning frå jordbruk, avløp og anna aktivitet i nedslagsfeltet har resultert i svært fosforrike sediment. Første prioritert er å redusere dei årlege tilførslane som i dag overskrid toleevna til vassdraget.

Prosjektet grip over både jordbruk, avløp og natur. Margit Reiersen blei tilsett i august 2022 som prosjektleiar, og prosjektplanen blei godkjend i styringsgruppa 17. mars 2023. Saman med kommunane, fylkeskommunen, bøndene og interesseorganisasjonane i området er det sett i gang ei rekke tiltak. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.06.2024

Innspill til løsninger for å fikse Hålandsvatnet

Tirsdag 18. juni åpner muligheten for innsendingen av løsningsforslag for å fikse Hålandsvatnet. Fylkeskommunene leder utredningsarbeidet for innsjøinterne tiltak.


Publisert 13.05.2024

Delprosjektleder for Hålandsvatnet ansatt i fylkeskommunen

Annika Lie startet hos Rogaland fylkeskommune i april og skal lede delprosjektet Innsjøinterne tiltak tilknyttet Hålandsvatnet.


Publisert 22.01.2024

Søker delprosjektleder til innsjøinterne tiltak for Hålandsvatnet

I styremøtet 19. desember bestemte Rogaland Fylkeskommune at de vil lede og finanisere delprosjektet «Innsjøinterne tiltak». Delprosjektstillingen er nå lyst ut. 


Publisert 09.11.2023

Opptak av webinaret om prosjekt Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet

Gjekk du glipp av webinaret Introduksjon til prosjekt "Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet"? Fortvil ikkje, her kjem ei oppsummering og opptak av webinaret som blei heldt.


Publisert 25.10.2023

Velkomen til ryddedugnaden på Hålandsholmen!

Laurdag 28. oktober klokken 11 inviterer Naturvernforbundet i Rogaland til ryddedugnad av Hålandsholmen.


Publisert 03.07.2023

Tilsyn av gjødselhåndtering i hestehold rundt Hålandsvatnet

Tilsyn og informasjonsmøter er med på å rydde opp i gjødselhåndteringen i hesteholdet rundt Hålandsvatnet. Stavanger kommune har utført tilsyn, og Randaberg kommune starter med sitt tilsyn i 2024.


Publisert 27.06.2023

Mobilisering for regionalt miljøtilskudd rundt Hålandsvatnet

8 bønder søkte regionalt miljøtilskudd i nedbørsfeltet til Hålandsvatnet i fjor. Blir det flere i år?


Publisert 15.06.2023

Miljødirektoratet ønskjer informasjon om grønsaksproduksjon ved Hålandsvatnet

Miljødirektoratet har varsla ein grønsaksprodusent om at dei vil pålegge føretaket å informere om produksjon og drift i nedslagsfeltet til Hålandsvatnet. 


Publisert 26.05.2023

Vannprøvetakning i Hålandsvatnet

Stavanger og Randaberg kommuner gjennomfører kartlegging av vannkvalitet som del av prosjektet Bedre vannkvaliteten i Hålandsvatnet. Til sammen 8 tilløp, samt utløpsbekken blir tatt prøve av. Resultatet skal brukes til å kartlegge problemområder og effekt av tiltak.  


Publisert 03.05.2023

Arbeidet for eit reinare Hålandsvatn er i gang

Startskotet for prosjekt Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet gjekk 17. mars, og her ser du kva tiltak som har fått finansiering.