Delprosjektleder for Hålandsvatnet ansatt i fylkeskommunen

Annika Lie. Foto: Rogaland fylkeskommune

Annika Lie startet hos Rogaland fylkeskommune i april og skal lede delprosjektet Innsjøinterne tiltak tilknyttet Hålandsvatnet.

Publisert 13.05.2024

Innsjøinterne tiltak er en del av hovedprosjektet "Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet".

Annika Lie har en master i økologi med spesialisering innen akvatiske økosystemer og naturforvaltning, samt erfaring med forskning og formidling av natur. Vi ser fram til et spennende delprosjekt med en stødig hånd i prosessene.

Organisering av delprosjektet

Det jobbes nå med å etablere en prosjektgruppe som fremover vil samle og sammenfatte kunnskapsgrunnlaget for mulige innsjøinterne tiltak, og vurdere ytterligere kunnskapsbehov/kartlegginger. Dette vil senere settes i lys av effektivitet, kostnad, kompleksitet og effekt på økosystemet, og skal vurderes av en bred ekspertgruppe. Delprosjektets mål er en kostnadsestimert tiltaksplan for innsjøinterne tiltak i Hålandsvatnet. 

Kontaktinformasjon Annika Lie: annika.lie@rogfk.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.