Økologisk landbruk

Oppdatert 20.12.2023

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.09.2023

Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk - frist 15.sept!

Midler fra denne ordningen skal bidra til økologisk produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.


Publisert 26.06.2023

Lite økologisk grovfôr grunnet tørke?

Debio, kontrollorganet for økologisk landbruk, har kommet med informasjon om hva du som har økologisk godkjent produksjon kan gjøre. Har du bra avling og kan avse rundballer - meld inn!


Publisert 27.03.2023

Rapport om salg og produksjon av økologisk mat

Landbruksdirektoratet har lagt fram sin årlige rapport: økologiske bakerier og serveringssteder med økt salg.


Publisert 28.09.2022

Kurs i marknadshage

Skal du begynne med grønsaksdyrking i liten skala for sal? Sett av dagane 19. - 20. oktober og 9. - 10. november 2022!


Publisert 28.09.2022

Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord

Lær om korleis en kan bygge opp mold i jorda og lar mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om erfaringane frå bønder som har testa ut regenerative metodar. 


Publisert 17.06.2022

Nytt økologiregelverk gjeldende fra 25. juni 2022

Økologisk matproduksjon reguleres gjennom norsk lov, og er basert på et felles europeisk regelverk. EU-regelverket er blitt endret, og er nå tatt inn i EØS-avtalen.


Publisert 21.03.2022

Prisen "Årets meitemark" til Rogaland

Gunhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen har vært enormt viktige for å fremme sunn, miljøvennlig mat. Både som faglig dyktige og idealistiske økobønder og som iherdige økobutikkdrivere.


Publisert 14.03.2022

Økologisk veksthusproduksjon i bakken

NIBIO Særheim har kartlagt de største utfordringene ved å dyrke i bakken i veksthus. Langsiktig planlegging med tanke på næringsbalanse, jordhelse og mikroliv i jorda er viktig fremover.


Publisert 07.07.2021

Nytt regelverk for økologisk landbruk trer i kraft 1. januar 2022

Reglene for økologisk produksjon skal være like i Europa. Det innebærer at det norske regelverket tilpasses EU. Flere områder er berørt, og vi informerer her om fjørfe og planteformeringsmateriale.


Publisert 23.04.2021

Flere økologiske gårder enn noen gang i Rogaland

Det er i dag 50 prosent flere gårder med godkjenning for økologisk produksjon enn for 5 år siden!