Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


18.12.2020

Prosjekt skal sikre økologisk dyrking i veksthus fremover

En snarlig kommende regelverksendring for dyrking av økologiske veksthuskulturer er bakgrunnen til at NIBIO på Særheim har fått tildelt nasjonale midler.


01.10.2020

Fag- og inspirasjonsdag 13. oktober "God jord for grønnsaker"

Velkommen til fag- og inspirasjonsdag om jord og småskala grønnsaksdyrking 13. oktober på Særheim.


23.09.2020

Webinar-serie om dyrking av økologisk frukt og bær 23.sept-25.november

Norsk landbruksrådgiving arrangerer gratis kursserie om økologisk frukt- og bærdyrking på nett høst 2020.


10.09.2020

Kom deg ut på ØKOUKA, 18.-27.september!

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av norsk økologisk mat og landbruk med mange arrangement til inspirasjon, informasjon og ettertanke. I år har du også mulighet å logge deg på flere webinar!


26.06.2020

Studentoppgave kaster lys på forbrukeren i Rogaland

Forbrukerundersøkelsen om økologisk mat viser at over 17 prosent av Rogalendingene velger økologisk på hver eneste handletur.


26.06.2020

Har du en prosjektidé innen økologisk mat og landbruk?

I så fall kan du søke tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Ønsket er å få frem prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling eller reduserer hinder for økologisk produksjon og marked. Obs, søknadsfristen er 15. september!


27.03.2020

Hjelp studenten Josefine – svar på forbrukerundersøkelse

Koronakrisen satte stopper for Josefine sin forbrukerundersøkelse. Nå trenger hun din hjelp for å komme i havn med studentoppgaven sin. Vi håper du setter av 5 minutter til å svare på en kort undersøkelse om dine butikkvaner.


06.03.2020

AVLYST Vil du bli med og besøke to økologiske gårdsbruk?

Økologisk Norge sin fagdag er avlyst på grunn av utbruddet av koronavirus.


13.01.2020

Statsvitskapstudent med hjarte for landbruk

Josefine Gjøvik Michelsen skal kaste lys over forbrukarpreferansar for økologisk mat i Rogaland.


06.08.2019

Snart tid for Økouka

Rogaland tek ein liten tjuvstart på Økouka og startar med politisk debatt med grønn profil 22. august. Seinare i haust kjem mellom anna temakveld om insekt og bier. Vi rår interesserte om å følge med på Økouka Rogaland.