Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
16. nov Informasjon fra Helsedirektoratet om ordningen tilskudd til ALIS-avtaler Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen
16. jan Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
16. nov Informasjon fra Helsedirektoratet om ordningen tilskudd til ALIS-avtaler
16. jan Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset