Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
31. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mai Midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2023 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Rogaland
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov
01. mai Midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2023