Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie Sykepleiere i helse og omsorgstjenesten i kommunene
31. jul Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
Søknadsfrist Tittel
01. jun Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie
31. jul Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021