Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. jul Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
01. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2021 Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
15. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg Barn og unge som søker opphald i Noreg
Søknadsfrist Tittel
31. jul Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. aug Midlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2021
01. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2021
15. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg