Rapportserie

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2022

Djupnekart for ferskvatn i Rogaland og Sirdal

Her finn du djupnekart for fleire innsjøar i Rogaland. Djupnekarta er sortert etter kommune og namn på innsjøen. Karta har vore arkivert som papir i mange år, men er no skanna og digitalt tilgjengeleg for alle som måtte ønske denne informasjonen.


Publisert 20.06.2022

Eldre fiskeundersøkingar før 1990

Rapportar, kommunevis, frå eldre fiskeundersøkingar før 1990. Alle rapportane er pdf-filer.


Publisert 04.01.2018

Våre historiske lakseelver

Miljøvernavdelinga har no fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar av lakseelvene i Rogaland. Dette er ein skatt for alle som er interessert i våre vassdrag, og ikkje minst elveeigarar og fiskarar - God lesing!


Publisert 09.02.2016, Sist endra 29.01.2024

Rapportseriar frå miljøvernavdelinga

Nedanfor finn du lenker til rapportar som er laga for eller ved miljøvernavdelinga, Statsforvaltaren i Rogaland (tidlegare Fylkesmannen i Rogaland). Tema spenner over fleire fagfelt. Lenkene er ordna kronologisk med dei siste rapportane først.


Publisert 02.10.2013

Ferskvatn og fiskerapportar

Nedanfor finn du rapportar om undersøkingar av fiske og vasskjemi i fleire vatn og vassdrag i fylket. Det er publisert ei rekke rapportar om undersøkingar av vasskvalitet frå perioden før 1990. Vi har og fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar frå lakseelvene i Rogaland.


Kontaktpersonar