Våre historiske lakseelver

Miljøvernavdelinga har no fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar av lakseelvene i Rogaland. Dette er ein skatt for alle som er interessert i våre vassdrag, og ikkje minst elveeigarar og fiskarar - God lesing!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.01.2018

I 1855 vart «Ferskvannsfiskeetaten» oppretta ved Kongeleg resolusjon, med tilsetting av den første inspektøren «for de offentlige foranstaltninger til ferskvannsfiskerienes fremme». Utgangspunktet var røynsle for sterk overbeskatting av laksestammane. Det vart innført fredingar alt i 1848, med mange påfølgande innstrammingar. Meir om historia kan du lese i vedlagt dokument «Fiskeriinspektøren».

Det vart sett i gang omfattande kartleggjingar av elvene, dei første 6 i Rogaland i 1876. Det vart nytta to skjema; det første helst ei beskriving av vassdraget; det andre opplysningar om fiske.

Vår konsulent Per Terje Haaland har gjort det krevjande arbeidet med å «oversette» dei handskrevne skjema i ei meir forståeleg språkdrakt, med stor respekt for opprinneleg tekst. Les gjerne først hans forklarande merknader til slutt i dokumentet «Fiskeriinspektøren».

Det er mykje spennande og faktisk også dagsaktuelt i desse dokumenta.

........................................................

Aardalselven, beskrivelse 1876

Aardalselven, beskrivelse 1890

Aardalselven, opplysninger om sportsfiske 1885

Dirdalselven, opplysninger om sportfiske 1890

Dirdalselven, beskrivelse 1890

Egersundelven, beskrivelse ca 1876

Espedalselven, beskrivelse 1880 og 1890

Espedalselven, opplysninger om sportsfiske 1890

Figgenelven Figgjoelva, beskrivelse 1891

Figgjo, opplysninger om sportsfiske 1891

Frafjordelven, beskrivelse 1880 og 1890

Frafjordelven, opplysninger om sportsfiske 1890

Førreelven, beskrivelse 1890

Haaelven, beskrivelse 1879

Haaelven, opplysninger om sportsfiske 1892

Haaelven, opplysninger om sportsfiske 1897

Hellelandselven, brev fra Landmark til veiinspektør Seierstad 05.05.1890

Hellelandselven, brav fra Amtsingeniøren til Landmark 11.03.1891

Hellelandselven, brev fra Landmark til Amtsingeniøren 05.03.1891

Hellelandselven, notat fra Simonæs til Landmark 1890

Imselven, beskrivelse 1890

Imselven, opplysninger om sportsfiske 1890

Jørpelandselven, beskrivelse 1890

Lyseåen, beskrivelse 1890

Nålevikeelven (Svåelven), beskrivelse 1882

Ognaelven, beskrivelse 1880

Ognaelven, beskrivelse 1893

Ohmselven, beskrivelse 1942

Sireaaen, notat fra Baade til Landmark 1876

Sireåen, opplysninger om sportsfiske 1885

Sireåen, beskrivelse 1876

Sokndalselven, beskrivelse 1878

Søvdeelven (Sauda), beskrivelse 1876 og 1890

Søvdeelven (Sauda), opplysninger om sportsfiske 1890

Søvdeelven (Sauda), opplysninger om sportsfiske 1885

Tengselven, beskrivelse 1906

Tengselven, opplysninger om sportsfiske 1885

Tengselven, opplysninger om sportsfiske 1906

Ulla, beskrivelse 1880 og 1890

Ulla, opplysninger om sportsfiske 1890

Vikedalselven, beskrivelse 1906

Vikedalselven, opplysninger om sportsfiske 1906

Vormedalselven, beskrivelse 1876 og 1890

Vormedalselven, opplysninger om sportsfiske 1890