Framande artar

Spreiing av framande artar er ein av dei alvorlegaste truslane mot det biologiske mangfaldet, både i regional og nasjonal samanheng. Å hindra, kontrollera og utrydda framande skadelege artar som kan trua den økologiske balansen i naturen, er eit sentralt mål også i det globale arbeidet for å ta vare på naturverdiane.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.06.2019

Sommarkonkurranse om observasjon av stillehavsøsters

Takka vere mange av dykk gode hjelparar, fekk vi i fjor mange observasjonar av stillehavsøsters frå Tysvær i nord til Eigersund i sør. Også i år kan du vere med i konkurransen og sende oss foto av dine observasjonar av denne framande arten.


Publisert 27.09.2018

Vi avsluttar sommarjakta på stillehavsøsters den 6. oktober

Hausten er på full fart innover Rogaland, og Fylkesmannen avsluttar derfor konkurransen «Sommarjakta på stillehavsøsters» den 6. oktober. Til nå er det rapportert om syv funn – men vi vil gjerne ha fleire!


Publisert 23.05.2018

Vi fortset jakta på stillehavsøsters!

Er du glad i å opphalde deg i strandsona i sommar? Og i tillegg bryr deg om naturen? Kanskje du har litt konkurranseinstinkt? Da må du være med på vår jakt på stillehavsøsters i Rogaland!


Publisert 11.09.2017

Sommarjakta på stillehavsøsters er avslutta

Fylkesmannen ønsker å takke alle som har sendt foto og kartskisse over funn. Dei to vinnarane har fått melding - premiane er på veg!


Publisert 20.06.2017

Sommarjakt på stillehavsøsters

Er du glad i å vasse eller snorkle i havet? Bryr du deg i tillegg om naturen og har du kanskje og eit konkurranseinstinkt? Da må du bli med på den store sommarjakta på stillehavsøsters i Rogaland og vinne fine premiar!

Konkurranse er avslutta 1. september og alle deltakarane har fått melding frå oss.


Publisert 28.09.2016

Funn av gjedde i vatn i Tysvær og Sandnes: framande artar truar lokalt naturmangfald

Ei gjedde blei tatt i garn i Storavatnet i Tysvær i helga, det er første gang arten er funne her. Dette er berre få dagar etter rapportar om funn av gjedde i Bråsteinvatnet i Sandnes. - Ein føler seg motlaus, seier rådgjevar ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. 


Publisert 03.03.2016

Slått av smal vasspest i Bjårvatnet - oppsummerande rapport

I perioden 2011-2013 blei det gjennomført slått av smal vasspest (Elodea nuttallii)  i Bjårvatnet. Denne rapporten gjer ei fagleg evaluering av dette arbeidet. Resultatet er at det ikkje blir sett på som kostnadseffektivt å setta i gang tilsvarande prosjekter i andre næringsrike innsjøar.   


Publisert 22.06.2015

Forbod mot fleire planteartar frå årsskiftet

Framande artar av mange slag truar naturmangfaldet, både på land, i sjø og i vassdrag. Frå 1. januar 2016 vert det forbod mot salg av m.a. rynkerose, gullregn og fleire lupinartar.


Publisert 04.10.2013

Hagerømlingar - ein trussel mot det biologiske mangfaldet

Brosjyre om framande planter og dyr som kan gjere skade i naturen. Nokre artar truar liv og helse, andre utgjer ein økonomisk risiko i landbruket.


Publisert 04.10.2013

Utsetjing av utanlandske treslag

Forskrift om utsetjing av utanlandske treslag til skogbruksformål vart vedteken av Kongen i statsråd 25. mai 2012. Føremålet med forskrifta er å hindra at utsetjing av utanlandske treslag får uheldige følgjer for naturmangfaldet.