Skjema for miljøvern

Nedanfor kan du laste ned elektroniske skjema, malar og rettleiarar innan miljøvernområde. Dokumenta kan sendast som e-post eller skrivast ut og postleggast på vanleg måte.

Om ikkje anna er oppgitt på skjemaet, skal dette sendast til sfropost@statsforvalteren.no eller Statsforvaltaren i Rogaland, miljøvernavdelinga, postboks 59, 4001 Stavanger.

Gje gjerne tilbakemelding om det er feil i dokumentlenkene.

Publisert 22.11.2012, Sist endra 25.01.2024
AVFALL, INDUSTRI, AVLØP    
Kartlegging utslipp fra bedrift   
Kartlegging av vaskeri
Søknadsskjema mottak av brukt asfalt og/eller betongrester

Sjekkliste for BAT-konklusjoner waste management

 
Årsrapportering omlastings- og sorteringsanlegg avfall    
Egenrapportering sorterings- og omlastingsanlegg avfall  
Vegleiar for utfylling omlastings- og sorteringsanlegg  
Kasserte køyretøy /bilopphuggere    
Årsrapportering oppsamlingsplass biler   

Kasserte kjøretøy - Søknadsskjema

 

Søknad avfallsanlegg

Søknad utsleppsløyve industri    
Søknad utslippstillatelse industribedrifter (bokmål)
Veiledning til søknad utslippstillatelse  

Søknad tiltak i sjø, mudring, utfylling, peling  

Søknadsskjema tiltak, mudring og utfylling i sjø
Veileder søknadsskjema tiltak i sjø, mudring utfylling peling  

Kommunale avløp, rapportering avvik 

Melding om uønska utslepp frå verksemder (nynorsk)
Melding om uønsket utslipp fra virksomheter (bokmål)

TILTAK I VASSDRAG

   
Veileder tiltak i vassdrag    
Søknadsskjema fysiske tiltak i vassdrag - Word    
Søknadsskjema fysiske tiltak i vassdrag - PDF

   

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.