Skjema for miljøvern

Nedanfor kan du laste ned elektroniske skjema, malar og rettleiarar innan miljøvernområde. Dokumenta kan sendast som e-post eller skrivast ut og postleggast på vanleg måte.

Om ikkje anna er oppgitt på skjemaet, skal dette sendast til sfropost@statsforvalteren.no eller Statsforvaltaren i Rogaland, miljøvernavdelinga, postboks 59, 4001 Stavanger.

Gje gjerne tilbakemelding om det er feil i dokumentlenkene.

Publisert 22.11.2012, Sist endra 14.04.2021
AVFALL, INDUSTRI, AVLØP    
Sjekkliste for BAT-konklusjoner waste management
 
Årsrapportering omlastings- og sorteringsanlegg avfall    
Egenrapportering 2020 sorterings- og omlastingsanlegg avfall  
Vegleiar for utfylling omlastings- og sorteringsanlegg  
Årsrapportering kasserte bilvrak / bilopphuggere  
Årleg rapportering oppsamlingsplass bilar (nynorsk)
Årsrapportering oppsamlingsplass biler (bokmål)
Kasserte kjøretøy - søknadsskjema
 

Søknad avfallsanlegg

Søknad utsleppsløyve industri  
Søknad utslippstillatelse industribedrifter (bokmål)
Veiledning til søknad utslippstillatelse  
Søknad biogassanlegg    
Søknad etablering og drift biogassanlegg (bokmål)
Søknad tiltak i sjø, mudring, utfylling, peling  
Søknadsskjema tiltak, mudring og utfylling i sjø
Veileder søknadsskjema tiltak i sjø, mudring utfylling peling  
TILTAK I VASSDRAG    
Søknad fysiske tiltak i vassdrag
Veileder tiltak i vassdrag    
Klage EE-avfall    
Veileder og forklaring til utfylling av klageskjema om EE-avfall  
Klageskjema EE-avfall (kasserte elektriske elektroniske produkt) (nynorsk) 
Klageskjema EE-avfall (kasserte elektriske elektroniske produkt) (bokmål)


Kommunale avløp, rapportering avvik
 

Melding om uønska utslepp frå verksemder (nynorsk)
Melding om uønsket utslipp fra virksomheter (bokmål)
Rapportering utilsikta avvik kommunalt avlaupsnett, akutt utslepp  
Rapportering planlagt avvik kommunalt avlaup