Organisasjon og leiing

Statsforvaltaren i Vestland har seks avdelingar, i tillegg til embetsleiing og stab: Organisasjon og strategi, landbruk, kommunal, miljø, utdanning og verjemål, og helse, sosial og barnevern. 

Dette er leiargruppa

Lars Sponheim, statsforvaltar

Gunnar O. Hæreid, assisterande statsforvaltar 

Sjur Lehmann, fylkeslege 

Anne Hjermann, utdanning- og verjemålsdirektør 

Nils Erling Yndesdal, kommunaldirektør 

Christian Rekkedal, landbruksdirektør 

Kjell Kvingedal, miljødirektør 

Ingunn Broch Hauge, fung. organisasjons- og strategidirektør

Benedikte Aa, organisasjons- og strategidirektør (i permisjon)