Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Organisasjon og leiing

Statsforvaltaren i Vestland har seks avdelingar, i tillegg til embetsleiing og stab: organisasjon og strategi, landbruk, kommunal, miljø, utdanning og verjemål, og helse, sosial og barnevern. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Dette er leiargruppa:

Statsforvaltar Lars Sponheim

Assisterande statsforvaltar Gunnar O. Hæreid

Fylkeslege Helga Arianson

Utdanning- og verjemålsdirektør Anne Hjermann

Kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal

Landbruksdirektør Christian Rekkedal

Miljødirektør Kjell Kvingedal

Organisasjons- og strategidirektør Benedikte Aa