Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Organisasjon og leiing

Statsforvaltaren i Vestland har seks avdelingar, i tillegg til embetsleiing og stab: organisasjon og strategi, landbruk, kommunal, miljø, utdanning og verjemål, og helse, sosial og barnevern. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Dette er leiargruppa:

Statsforvaltar Lars Sponheim

Assisterande statsforvaltar Gunnar O. Hæreid

Fylkeslege Helga Arianson

Utdanning- og verjemålsdirektør Anne Hjermann

Kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal

Landbruksdirektør Christian Rekkedal

Miljødirektør Kjell Kvingedal

Organisasjons- og strategidirektør Benedikte Aa